KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 10. 8. 2015

10/08/15
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 10. 8. 2015

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2015, č. 5

 

Obiloviny

K 10. 8. bylo sklizeno 83 % obilovin, loni ve stejnou dobu pouze 64 %. Rychlé tempo sklizně odpovídá pokročilé zralosti porostů vlivem dlouhého období vysokých teplot. Z téhož důvodu lze počítat s výrazně nižší sklizní kukuřice na zrno, které bylo loni 832 tis. t.

 

 

Pšenice ozimá byla sklizena z 87 % , loni 61 %. Největší podíl sklizených ploch má Zlínský kraj 99 % s 231 710 t, loňská definitivní sklizeň byla v tomto kraji 213 986 t. Jihomoravský kraj má úrodu 644 tis. t při 97 % sklizených ploch, loňská definitivní sklizeň byla 672 tis. t.

 

Ječmen jarní byl sklizen z 82 % ploch s úrodou 1 190 tis. t. Loňská definitivní sklizeň byla 1 376 tis. t. Lze usuzovat na poměrně značný výpadek ve srovnání s minulým rokem.

 

Ječmen ozimý byl prakticky sklizen, 99,24 % ploch s 569 tis. tunami. Loňská sklizeň byla 591 tis. t. Nižší sklizeň, než v minulém roce mají kraje Středočeský a Praha, Královehradecký, Karlovarský, Liberecký, Plzeňský, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, tedy více než polovina krajů.

 

 Žito bylo sklizeno z 69 % ploch s 75 tis. tunami, loni byla definitivní sklizeň 129 tis. t.

 

Pšenice jarní byla sklizena z 55 % ploch se 142 tis. tunami., v loňském roce byla definitivní sklizeň 220 tis. t. Letos je však sklizňová plocha o 13 % vetší.

 

Oves byl sklizen ze 44 % ploch se 177 tis. tunami. Loňská definitivní sklizeň byla 152 tis. t. Sklizňová plocha ovsa je rovněž vyšší než v loňském roce.

 

Triticale bylo sklizeno z 60 % ploch se 135 tis. tunami. Loňská definitivní sklizeň byla 244 tis. t. z vyšší výměry o téměř 6 tis. ha.

 

Řepka byla sklizena z 97 % s 1 238 tis. tunami. Loňská definitivní sklizeň byla 1 537 tis. t. Výpadek, tedy bude nejméně 250 tis. t a je způsoben jak nižší sklizňovou plochou, tak nižším hektarovým výnosem.

XXX

Údaje jsou uváděny v hrubé sklizni.

 

 

 

V Praze 10. srpna 2015                            Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                          zahorka@akcr.cz.

 

Sklizeň v České republice celkem ke dni 10. 8. 2015

Sklizeň v České republice dle krajů ke dni 10. 8. 2015

Sklizeň v Jihomoravském kraji ke dni 10. 8. 2015

Zařazeno v Zemědělství, Žně 2015