KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 17. 8. 2015

17/08/15
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 17. 8. 2015

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2015 k 17. 8., č. 6

 

Obiloviny

 

Sklizeň již pokročila natolik, že lze odhadnout definitivní úrodu.

 

 

Přehled sklizní v tis.t.

 

obilovina

definitivní skut.

2014

 

odhad

k 15. 7. 2015

skut.

k 17. 8. 2015

% sklizených ploch

k 3. 8. 2015

dopočet do celkové sklizně 2015

základní obiloviny

7 935

7 592

7 708

97

7 938

pšenice ozimá

5 223

4 920

5 017

98

5 129

pšenice jarní

   220

   228

   229

91

   253

žito

   129

   104

   103

93

   113

ječmen ozimý

   591

   560

   573

99

   573

ječmen jarní

1 376

1 034

1 431

97

1 470

oves

   152

   149

   151

85

   175

tritikale

   244

   197

   204

90

   225

 

 

Dopočet  do celkové sklizně je počítán z dosud nesklizených ploch a dosavadního hektarového výnosu v hrubém. Zbývající 3 % sklizně obilovin, to je 41 tis. ha budou z oblastí vyšších poloh s nižšími hektarovými výnosy a je potřeba počítat i s komplikací počasím.

 

Definitivní sklizeň základních obilovin může být tedy nižší než v loňském roce. S ohledem na dosavadní vývoj pícnin se očekává výrazně nižší sklizeň kukuřice na zrno.

97 % sklizených ploch je díky doposud bezesrážkovému počasí rekordem. Loni ve stejnou dobu zůstávala na polích více než jedna čtvrtina obilí. V roce 2013 to přitom bylo 17 %.

 

Pšenice ozimá je prakticky sklizena v 9 krajích.  Menší plochy zbývají v kraji Královohradeckém, Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Moravskoslezském – celkem 17 tis. ha.

 

Jarní pšenice je sklizena prakticky ze 100 % jen v kraji Jihočeském a Jihomoravském, zbývá však pouze 5 tisíc ha.

 

Žito na 100 % ploch sklidili v krajích Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském. V ostatních krajích zbývá sklidit něco přes 1 tis. ha.

 

Ječmene ozimého zbývá sklidit cca 500 ha pouze v Královéhradeckém kraji.

 

Jarní ječmen sklidili kraje Jihočeský, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. V ostatních krajích zbývá ke sklizni pouze 7 tis. ha.

 

Oves je sklizen pouze v krajích Středočeském, Jihočeském a Zlínském. V ostatních krajích zbývá ke sklizni 6 tis. ha.

 

Triticale je sklizeno v kraji Středočeském, Jihočeském, Olomouckém a Zlínském. V ostatních krajích zbývá sklidit 4 tis. ha.

 

Sklizeň řepky prakticky skončila, zbývá 3 tis. ha zejména v krajích Královéhradeckém, Karlovarském a Libereckém.

 

 

 

V Praze 17. srpna 2015                         Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

Sklizeň v České republice celkem ke dni 17. 8. 2015

Sklizeň v České republice dle krajů ke dni 17. 8. 2015

Sklizeň v Jihomoravském kraji ke dni 17. 8. 2015

Zařazeno v Zemědělství, Žně 2015