KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 3. 8. 2015

03/08/15
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 3. 8. 2015

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2015, č. 4

 

 

 

Přehled výnosů obilovin a řepky

 

 

 

výnos t/ha

k 4. 8. 2014

 

výnos t/ha

k 3. 8. 2015

% sklizených ploch

k 3. 8. 2015

základní obiloviny

6,05

6,09

48

pšenice ozimá

6,36

6,46

50

pšenice jarní

5,06

5,18

10

žito

5,03

4,76

20

ječmen ozimý

5,69

5,47

98

ječmen jarní

5,72

5,60

45

oves

3,99

4

7

tritikale

5,55

5,40

23

řepka

3,96

3,46

80

 

 

Obiloviny

 

Sklizeň ploch základních obilovin se přiblížila jedné polovině s hektarovým výnosem prakticky stejným jako ve stejnou dobu loňského roku.

 

Jihomoravské okresy již sklizeň končí. Např. okres Znojmo má sklizeno 95 % s velmi rozdílnými výnosy – na Hrušovansku jen 4 t/ha.

 

U jednotlivých druhů obilovin jsou v hektarových výnosech mezi kraji výrazné rozdíly.

 

 

 

 

 

U ozimé pšenice byla sklizena polovina ploch s výnosem o 0,1 t/ha vyšším než ve stejnou dobu loňského roku. Nejnižší výnos z 13 % sklizených ploch má Karlovarský kraj 5,14 t/ha a Plzeňský z 18 % ploch 5,46 t/ha. Nejvyšší je v Olomouckém kraji z 66 % sklizených ploch 7,6 t/ha.

 

 

U ozimého ječmene zbývají ke sklizni necelé 2 % ploch. Hektarový výnos je o 0,22 t/ha nižší než ve stejnou dobu loni. Nižší výnos než 5 t/ha je v krajích Karlovarském, jen 3,96 t/h a Libereckém 4,82 t/ha. Nejvyšší výnos je v kraji Královehradeckém 5,92 t/ha.

 

 

Sklizeň jarního ječmene se blíží polovině ploch s výnosem o 0,12 t/ha nižším než v loňském roce. Nejnižší výnos je v Plzeňském kraji z 12 % sklizených ploch 2,39 t/ha. V Karlovarském kraji sklizeň tohoto druhu obilovin dosud nezačala. Nižší výnosy než 5 t/ha má Jihomoravský kraj 4,75 t/ha na 77 % sklizených ploch a kraj Vysočina 4,77 t/ha na 23 % ploch a Jihočeský 4,8 t/ha na 41 % ploch. Nejvyššího výnosu 7,03 t/ha na 56 % sklizených ploch dosahuje Olomoucký kraj.

 

 

U žita je na sklizené ploše 20 % o 0,27 t/ha nižší výnos než ve stejnou dobu loni. Hektarové výnosy se pohybují od 3,50 t/ha v Moravskoslezském kraji z 59 % sklizených ploch až po téměř dvojnásobek 6,9 t/ha v kraji Zlínském ze stejného procenta  ploch.

 

 

U triticale je z dosud sklizených 23 % ploch o 0,15 t/ha nižší výnos než loni a to od 3,38 t/ha z 13 % sklizených ploch v Ústeckém kraji po 7,27 t/ha z 23 % ploch v kraji Olomouckém.

 

 

Jarní pšenice a ovsa není dosud sklizeno více jak 10 % ploch.

 

Řepky je ke k 3. 8. 2015 sklizeno 80 % ploch s výnosem 3,46 t/ha, loni ve stejnou dobu to bylo 89 % s výnosem 3,96 t/ha. Letos je tedy o 0,5 t/ha výnos nižší. Mezi jednotlivými kraji jsou výrazné rozdíly od 2,75 t/ha ze 70 % sklizených ploch v Moravskoslezské kraji po 4,07 t/ha z 56 % sklizených ploch v kraji Libereckém. Kromě Libereckého nedosahuje loňský výnos ani jeden kraj.

 

 

 

 

 

V Praze 3. srpna 2015                          Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                        zahorka@akcr.cz.

                                                                      

                                                                       Zapsala: Valerie Ivašková

 

 

 

 Sklizeň  v České republice celkem ke dni 3. 8. 2015

Sklizeň v České republice dle krajů ke dni 3. 8. 2015

Sklizeň v Jihomoravském kraji ke dni 3. 8. 2015

Zařazeno v Zemědělství, Žně 2015