KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Bioakademie 2015

19/08/15

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/bioakademie-2015.html

Bioakademie 2015

Datum: 10.9.2015 10:00 – 12.9.2015 18:00
Místo konání: Zámecký hotel Lednice, Zámecké náměstí 66, 691 44 Lednice
Organizátor: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Kontakt: Klára Kantorková, klarakantorkova@pro-biocz
Tématické zaměření akce: Odborná konference
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
GPS: 48.8007583,16.8039397

Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství (EZ) se tento rok zaměří na podporu a kvalitu produkce v ekologickém zemědělství. Každoročního setkání v Lednici se již tradičně zúčastní ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci státní správy a samosprávy, neziskových organizací.

Letošní, již 15. ročník naší konference přinese informace o tom, jaké jsou možnosti podpory ekologické produkce (nastavení nových dotačních podmínek v rámci PRV a ostatních programů), nastíní problematiku trhu s biopotravinami a také kvalitu ekologické produkce.

Program

10. 9. 2015

Registrace | 8.30—9.30 hodin, Hotel Lednice

Nové dotační podpory | 10—12 hodin

Odborná část | 13—17 hodin

 • Vývoj a současný stav EZ a trhu s biopotravinami v ČR
  Ing. Andrea Hrabalová – externí konzultantka ÚZEI
 • Sociální zemědělství v České republice
  Ing. Jan Moudrý, Ph.D. – Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra rostlinné výroby a agroekologie
  Mgr. Tomáš Chovanec – MAS Lužnice a CpKP jižní Čechy
  Mgr. Eliška Hudcová – AREA viva
 • Strategie hodnocení kvality a autenticity potravin
  Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
  doc. Dr. Ing. Věra Schulzová – Ústav analýzy potravin a výživy; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vývoj systému ochrany jádrovin v režimu EZ
  Ing. Václav Psota, Ph.D. – BiocontLaboratory
 • Výsledky testování prostředků ochrany a výživy polních plodin v EZ
  Ing. Martin Bagar, Ph.D. – BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Společenský večer | od 18 hodin

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží:

 • Česká biopotravina 2015
 • Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO 2015
 • Nejoblíbenější bioprodejna Svazu PRO-BIO 2015

11.—12. 9. 2015

Odborná zahraniční exkurze | od 6:30 hodin Maďarsko – orná půda, vinice

Bioakademie 2015 se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.