KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

12/08/15
Mgr. Lenka Vaňková

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd Materiál k připomínkám Tento dokument lze připomínkovat do 28. 08. 2015 Zdroj: http://www.apic-ak.cz/navrh-zakona_-kterym-se-meni-zakon-c-156-1998-sb-o-hnojivech_-pomocnych-pudnich-latkach_-pomocnych-rostlinnych-pripravcich-a-substratech-a-o-agrochemickem-zkouseni-zemedelskych-pud.php

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

Tento dokument lze připomínkovat do 28. 08. 2015

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/navrh-zakona_-kterym-se-meni-zakon-c-156-1998-sb-o-hnojivech_-pomocnych-pudnich-latkach_-pomocnych-rostlinnych-pripravcich-a-substratech-a-o-agrochemickem-zkouseni-zemedelskych-pud.php