KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Oznam týkající se stávajících programů PGRLF, a.s. Zemědělec a Podpora nákupu zemědělské půdy

13/08/15
Mgr. Lenka Vaňková

Oznam týkající se stávajících programů PGRLF, a.s. Zemědělec a Podpora nákupu zemědělské půdy Oznamujeme, že v rámci stávajících programů PGRLF, a.s. Zemědělec a Podpora nákupu zemědělské půdy, kde jsou poskytovány podpory ve formě subvence části úroků z úvěru, dochází ke snížení minimálního úrokového zatížení příjemců podpor z 1% p. a. na 0,5% p. a. Tato […]

Oznam týkající se stávajících programů PGRLF, a.s. Zemědělec a Podpora nákupu zemědělské půdy

Oznamujeme, že v rámci stávajících programů PGRLF, a.s. Zemědělec a Podpora nákupu zemědělské půdy, kde jsou poskytovány podpory ve formě subvence části úroků z úvěru, dochází ke snížení minimálního úrokového zatížení příjemců podpor z 1% p. a. na 0,5% p. a. Tato změna se bude vztahovat na všechny žádosti o poskytnutí podpory podané v rámci uvedených programů od srpna 2015. Maximální hrubá míra podpory respektive maximální výše podpory zůstává zachována.

zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. »

Zařazeno v Operační programy