KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Postup při neplnění dotačních podmínek opatření Jednotné žádosti z důvodu sucha – ohlášení zásahu vyšší moci

10/08/15
Ing. Eva Chromečková

Nepnění dotačních podmínek z důvodu sucha – ohlášení zásahu vyšší moci

 

Postup při neplnění dotačních podmínek opatření Jednotné žádosti z důvodu sucha – ohlášení zásahu vyšší moci

Dobrý den,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o postupu při neplnění dotačních podmínek opatření Jednotné žádosti z důvodu sucha – ohlášení zásahu vyšší moci:

Pokud žadatel nemůže plnit dotační podmínky jednotlivých opatření Jednotné žádosti podané v roce 2015 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek "sucho", je povinností žadatele tuto skutečnost oznámit na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na formuláři Ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností", ve kterém žadatel identifikuje nesplněnou podmínku. V rámci ohlášení není nutné výskyt sucha individuálně dokládat sdělením hydrometeorologického ústavu.

Ohlášení o zásahu vyšší moci – mimořádných okolností je nutné podat v termínu 15 pracovních dní ode dne, kdy k nesplnění podmínky došlo.