KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzva pro zaslání podnětů a zkušeností zemědělské veřejnosti k podání jednotné žádosti

12/08/15
Mgr. Lenka Vaňková

Výzva pro zaslání podnětů a zkušeností zemědělské veřejnosti k podávání jednotné žádosti   Ministerstvo zemědělství vyzývá k zasílání podnětů na zpřesnění národní legislativy upravující podmínky poskytování dotací v rámci přímých plateb a environmentálních opatření Programu rozvoje venkova. Pro tyto potřeby zřídilo emailovou adresu revizeNV@mze.cz. V souvislosti s nedávno ukončeným příjmem jednotné žádosti bychom chtěli zhodnotit Vaše […]

Výzva pro zaslání podnětů a zkušeností zemědělské veřejnosti k podávání jednotné žádosti

 

Ministerstvo zemědělství vyzývá k zasílání podnětů na zpřesnění národní legislativy upravující podmínky poskytování dotací v rámci přímých plateb a environmentálních opatření Programu rozvoje venkova. Pro tyto potřeby zřídilo emailovou adresu revizeNV@mze.cz.

V souvislosti s nedávno ukončeným příjmem jednotné žádosti bychom chtěli zhodnotit Vaše relativně čerstvé zkušeností s jejím podáním a rádi bychom Vás oslovili a požádali Vás o zprostředkování praktických poznatků z přípravy a samotného podání žádosti. Náš úřad je spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem připraven k řešení námětů, jak do budoucna podání jednotné žádosti usnadnit.

Uvítáme proto konstruktivní návrhy administrativního či technického charakteru k příslušným nařízením vlády pro přímé platby a plošná opatření Programu rozvoje venkova. Na základě těchto návrhů pak může být zahájen legislativní proces ke změně příslušných nařízení vlády. Snahou Ministerstva zemědělství je připravit případné úpravy v podmínkách s větším časovým předstihem, než tomu bylo v letošním roce.

 

Vaše podněty zašlete v elektronické podobě na adresu: revizeNV@mze.cz , a to ve formě tabulky, která je uvedena v příloze tohoto článku.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 14. srpna 2015.

Přílohy

Podněty k podávání JŽ a NV DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 170 KB)

Související legislativa

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-3.html