KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Národní rezerva prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic pro rok 2015

21/09/15
Kateřina Patočková

Národní rezerva prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic pro rok 2015 V Praze dne 17. 9. 2015 – Státní zemědělský intervenční fond v souladu s §2 odst. 3 nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě […]

Národní rezerva prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic pro rok 2015

V Praze dne 17. 9. 2015 – Státní zemědělský intervenční fond v souladu s §2 odst. 3 nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, oznamuje, že národní rezerva prémiových práv činí na krávy bez tržní produkce mléka 1 prémiové právo, na bahnice 9 prémiových práv.

Vzhledem  k nízkému  stavu  národní  rezervy prémiových  práv nebude Státní  zemědělský intervenční fond v souladu s §2 odst.  4 nařízení vlády č. 196/2005 prémiová práva v tomto kalendářním roce rozdělovat.

Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství