KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

O nákazové situaci v Evropě

28/09/15
Kateřina Patočková

O nákazové situaci v Evropě Praha 23. září 2015 – V několika evropských zemích byla v průběhu září potvrzena nová ohniska nebezpečných nákaz. Přibyly tak nové případy katarální horečky ovcí (Bluetongue), infekční anémie koní či afrického moru prasat. Ve Slovinsku byl po 11 letech potvrzen výskyt nemoci šílených krav. Nejen z pravidelných hlášení systému pro […]

O nákazové situaci v Evropě

Praha 23. září 2015 – V několika evropských zemích byla v průběhu září potvrzena nová ohniska nebezpečných nákaz. Přibyly tak nové případy katarální horečky ovcí (Bluetongue), infekční anémie koní či afrického moru prasat. Ve Slovinsku byl po 11 letech potvrzen výskyt nemoci šílených krav. Nejen z pravidelných hlášení systému pro notifikaci nemocí zvířat (ADNS) vyplývá, že ve srovnání s okolními státy je nákazová situace v České republice velmi dobrá. Její udržení a ochrana území státu před zavlečením nákaz představujících riziko pro člověka nebo zdraví zvířat zůstávají jedním z hlavních cílů státního veterinárního dozoru. Státní veterinární správa (SVS) nákazovou situaci v zahraničí bedlivě sleduje a je připravena v případě potřeby okamžitě reagovat a přijmout nezbytná opatření.

Ve Francii byl 11. září potvrzen případ katarální horečky ovcí v departementu Allier, následně se objevilo dalších 15 případů ve stejném okrese a také dvě nakažená zvířata v sousedním departementu Puy-de-Dôme. Francie přijala příslušná opatření včetně monitoringu výskytu vektorů (krevsající hmyz – tiplíci). Naposledy byla nákaza ve Francii potvrzena v září roku 2013.
O týden dříve bylo toto onemocnění potvrzeno také na sedmi hospodářstvích v Rumunsku. Všechny potvrzené případy se týkají domácích malochovů. Nové případy katarální horečky hlásí také Maďarsko a Itálie.
K poslednímu případu výskytu katarální horečky ovcí na území ČR došlo v roce 2009. Nákazu se podařilo eliminovat především díky plošné vakcinaci skotu staršího tří let, ovcí a koz v letech 2007 až 2011.
V Rumunsku bylo v září potvrzeno další ohnisko infekční anémie koní. Rumunsko má s výskytem tohoto onemocnění dlouhodobě problémy. Jelikož se v průběhu letošního roku vyskytlo několik ohnisek tohoto pro koně mnohdy smrtelného onemocnění v nedalekém Maďarsku a také v Německu, zpřísnila od června SVS podmínky pro svody koní.
Pobaltské státy (Litva, Lotyšsko a Estonsko) hlásí nové případy afrického moru u volně žijících prasat. Slovinsko má po jedenácti letech nový případ bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) neboli nemoci šílených krav.
Příznivou nákazovou situaci v České republice potvrzují mimo jiné mezinárodní statusy země prosté jednotlivých nákaz, které uděluje státům Evropská komise či Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). V roce 2014 plnila ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí, moru koní, Aujeszkyho choroby prasat, slintavky a kulhavky. ČR v letošním roce rovněž získala status země prosté malých přežvýkavců a země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE. Tento status nejnižšího možného rizika, který má v současnosti jen 41 ze 180 členů OIE, pomáhá českým vývozcům dostat se na některé trhy ve třetích zemích.
Udržení získaných statusů znamená soustavné a trvalé dodržování určitých preventivních postupů a opatření (např. monitoring či vakcinace). S tím je spojeno i zajištění trvalé kontroly dodržování všech opatření souvisejících s prevencí zavlečení nákaz, jako jsou pravidla pro přesuny zvířat a dodržovaní zásad biologické bezpečnosti.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

zdroj: Státní veterinární správa ČR, www.svscr.cz »

Zařazeno v Zemědělství