KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Oznamovací povinnost pro podnikatele, kteří uvádějí přípravky nebo další prostředky na trh v České republice nebo je skladují za účelem vývozu do třetích zemí

21/09/15
Kateřina Patočková

Oznamovací povinnost pro podnikatele, kteří uvádějí přípravky nebo další prostředky na trh v České republice nebo je skladují za účelem vývozu do třetích zemí Kontakt: Milan Sychra Zodpovědný útvar: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce zemědělských vstupů Odbor přípravků na ochranu rostlin Oddělení kontroly a aplikační techniky Zemědělská 1752/1a, 613 00 Brno pripravky@ukzuz.cz Základní […]

Oznamovací povinnost pro podnikatele, kteří uvádějí přípravky nebo další prostředky na trh v České republice nebo je skladují za účelem vývozu do třetích zemí

Kontakt: Milan Sychra
Zodpovědný útvar: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Oddělení kontroly a aplikační techniky
Zemědělská 1752/1a, 613 00 Brno
pripravky@ukzuz.cz

Základní informace k životní situaci
Povinnost je dána zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“). Podle § 60 odst. 1 písm. a) zákona jsou podnikatelé, kteří uvádějí na trh v České republice (dále jen „ČR“) přípravky na ochranu rostlin (dále také „přípravky“) nebo další prostředky na ochranu rostlin (dále také „další prostředky“), nebo podnikatelé, kteří přípravky nebo další prostředky na území ČR skladují za účelem jejich vývozu do třetích zemí, povinni oznámit ÚKZÚZ vždy do 3 dnů od přemístění na území ČR množství jimi nově skladovaných přípravků nebo dalších prostředků, které přemístili z jiného členského státu EU nebo dovezli ze třetích zemí, a to včetně názvů a čísel šarží, tzn. oznámit ÚKZÚZ název přípravku nebo dalšího prostředku a množství dle jednotlivých šarží, které přemístili na území ČR.

Postup pro řešení životní situace
Oznámení výše uvedených informací ÚKZÚZ může být podáno jedním z uvedených způsobů:
Elektronické podání – datová zpráva prostřednictvím datové schránky ÚKZÚZ (ugbaiq7)
Doporučeně poštou na adresu – ÚKZÚZ, Sekce zemědělských vstupů, Odbor přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Osobně na podatelnu ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, 613 00 Brno, v době od 8.00 do 15.00 hod.
On-line v programu PPP.
Pro možnost využívání programu PPP je třeba si zřídit přístup na portál e-Agri (přístupný z webových stránek ÚKZÚZ). Tento zajišťují regionální pracoviště Agentury pro zemědělství a venkov, kde je uživateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.  Po obdržení uživatelského jména a hesla je nutné před prvním přihlášením kontaktovat pracovníky ÚKZÚZ (Ing. Tomáš Jedlička,  tomas.jedlicka@ukzuz.cz, tel. 545 110 453, nebo Milan Sychra, milan.sychra@ukzuz.cz, tel.: 545 110 460, mob.: 602 287 237) pro přidělení uživatelských rolí (zápis přípravků přemístěných na území ČR) v programu PPP.
Pracovní postup v programu PPP je k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ: manuály PPP –  hlášení o uvádění POR na trh. V případě nejasností využijte kontakt: Milan Sychra, milan.sychra@ukzuz.cz, tel.: 545 110 460, mob.: 602 287 237.
S kým životní situaci řešit
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Odbor přípravků na ochranu rostlin

Oddělení kontroly a aplikační techniky
Zemědělská 1752/1a, 613 00 Brno
p. Milan Sychra
tel.: 545 110 460
milan.sychra@ukzuz.cz,

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce jsou stanoveny zákonem.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2015
Popis byl naposledy aktualizován
23.04.2015
Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
Předpisy, dle kterých se postupuje:

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Zemědělství