KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled seminářů k 1. kolu PRV 2014 – 2020

21/09/15
Kateřina Patočková

Přehled seminářů k 1. kolu PRV 2014 – 2020 Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery připravil  sérii  regionálních  seminářů  k  1.  kolu  příjmu  Žádostí  o  dotaci  z  Programu  rozvoje venkova  2014 – 2020.  V  rámci  seminářů  budou  žadatelům  v  porovnání  s  předcházejícím programovým obdobím představeny jednotlivé vyhlášené […]

Přehled seminářů k 1. kolu PRV 2014 – 2020

Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery připravil  sérii  regionálních  seminářů  k  1.  kolu  příjmu  Žádostí  o  dotaci  z  Programu  rozvoje venkova  2014 – 2020.  V  rámci  seminářů  budou  žadatelům  v  porovnání  s  předcházejícím programovým obdobím představeny jednotlivé vyhlášené operace, nový způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe nejen ve vztahu ke způsobu podání Žádostí o dotaci na Portálu farmáře, ale i další informace a zkušenosti s Programem rozvoje venkova.

Přehled seminářů

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »