KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 a 16.2.2 pro 1. kolo příjmu žádostí

21/09/15
Kateřina Patočková

Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 a 16.2.2 pro 1. kolo příjmu žádostí 9.9.2015 – Dne 8. 9. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich […]

Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 a 16.2.2 pro 1. kolo příjmu žádostí

9.9.2015 – Dne 8. 9. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Zpřesnění Pravidel se týká rozšíření preferenčního kritéria týkajícího se zpracování citlivých komodit o zpracování moštových hroznů.

Původní znění
„Předmětem projektu je zpracování mléka, masa a ovoce/zeleniny, chmele a vinného moštu.“ Ve vysvětlení: … „V rámci kapitoly 22.04 bude předmětem preferenčního kritéria pouze vinný mošt jako konečný výrobek“

Nové znění
„Předmětem projektu je zpracování mléka (kapitola *4), masa (kapitola *1,2,5,16) a ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů (kapitola *7,8,12,20,22.04,22.05)“ Zároveň ve vysvětlení tohoto kritéria byla smazána věta „v rámci kapitoly 2204 bude předmětem preferenčního kritéria pouze vinný mošt jako konečný výrobek“

Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a v příloze níže.

Přílohy:

1. kolo – Pravidla pro žadatele včetně zpřesnění 8.9.2015 – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (PDF, 849 KB)

1. kolo – Pravidla pro žadatele včetně zpřesnění 8.9.2015 – operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (PDF, 614 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Zemědělství