KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Čerpání včelařských dotací 2015 opět na 100 %

15/10/15
Kateřina Patočková

Čerpání včelařských dotací 2015 opět na 100 % V  Praze  dne  15.  října  2015 – Státní  zemědělský  intervenční  fond  úspěšně  ukončil administraci druhého roku tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období let 2014 až 2016. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. září 2014 do 31. srpna […]

Čerpání včelařských dotací 2015 opět na 100 %

V  Praze  dne  15.  října  2015 – Státní  zemědělský  intervenční  fond  úspěšně  ukončil administraci druhého roku tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období let 2014 až 2016. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Vyčerpání celé alokované částky svědčí o velkém zájmu včelařů o dotace.

Dotace poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. a týká se 5 různých opatření. Dotace jsou financovány z 50 % z prostředků EU a z 50 % z prostředků rozpočtu ČR.
Na včelařská opatření byla ke dni 15. října 2015 vyplacena částka 64 675,6 tisíc Kč, což odpovídá 100 % alokovaných finančních prostředků pro rok 2015 a představuje navýšení o 1,14 % oproti částce vyplacené v roce 2014.

Dotace se týkají 5 následujících opatření:

Vzhledem  k nadměrnému  zájmu  chovatelů  včel  přesáhl  objem  uznaných  nároků  na  dotaci celkovou  výši  přidělených  finančních  prostředků  a  bylo  nutno  u  opatření  Technická  pomoc, Racionalizace kočování a Obnova včelstev upravit v souladu s legislativou jednotlivé částky poskytované dotace koeficientem krácení 0,6362.

Pro rok 2016 je na včelařské dotace určeno 2 329 120 EUR. Směnný kurz bude možno stanovit až v lednu roku 2016.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »