KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr zemědělství Jurečka: Správa lesů musí být efektivní a odpovědná

07/10/15
Kateřina Patočková

Ministr zemědělství Jurečka: Správa lesů musí být efektivní a odpovědná 7.10.2015 – Jako Lesní taxační kancelář vznikl před 80 lety nynější Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Náplň i název ústavu se během let měnily. Jeho posláním však vždy bylo v souladu s rozhodnutími zřizovatele, tedy Ministerstvem zemědělství, sloužit rozvoji lesního hospodářství, zejména v oblasti […]

Ministr zemědělství Jurečka: Správa lesů musí být efektivní a odpovědná

7.10.2015 – Jako Lesní taxační kancelář vznikl před 80 lety nynější Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Náplň i název ústavu se během let měnily. Jeho posláním však vždy bylo v souladu s rozhodnutími zřizovatele, tedy Ministerstvem zemědělství, sloužit rozvoji lesního hospodářství, zejména v oblasti hospodářské úpravy lesů a poskytování informací o lesních ekosystémech v naší republice. Dnes se v Brandýse nad Labem, které je od počátku sídlem ústavu, konalo slavnostní zasedání, jehož se zúčastnil i ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Lesy právem považujeme za nenahraditelnou složku životního prostředí a také za zdroj obnovitelné a ekologicky příznivé suroviny. Vzhledem k zesilujícím civilizačním tlakům a stupňujícím se požadavkům společnosti na les a následně na obor lesního hospodářství je velmi důležité zajistit, aby správa všech lesů byla efektivní a odpovědná. V tomto směru má a i v budoucnu bude mít důležitou úlohu odborná servisní organizace lesního hospodářství právě Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,“ řekl ministr Marian Jurečka.
Podle ministra Jurečky je nezbytné mít k dispozici dostatek odpovídajících a spolehlivých podkladů pro utváření dlouhodobých koncepcí státní lesnické politiky i pro rozhodování státní správy. Právě správa dat a poskytování kompletních a strukturovaných informací o lesích a jejich prostředí je v současnosti jedním za základních úkolů ústavu. Ten je nepostradatelným správcem dat z oblasti lesního hospodářství a nezastupitelnou podporou pro práci Ministerstva zemědělství.
Aktuálně se jedná o ukončení II. cyklu Národní inventarizace lesů ČR, která poskytne nová nezávislá data o skutečném stavu a vývoji lesů v naší republice. Z významných činností pro následující období dále ministr Jurečka zmínil například záměr pokračovat v inventarizaci lesů formou průběžného monitoringu lesních ekosystémů se souběžným vyhodnocováním dat.
ÚHÚL je také pověřenou osobou podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Věnuje se také osvětové a poradenské činnost směrem k laické i odborné veřejnosti včetně účasti na výzkumných tuzemských i mezinárodních projektech.

   

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Lesnictví