KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

NV vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami

02/10/15
Kateřina Patočková

NV vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami Popis: Novela vyhlášky obsahuje seznam katastrálních území s přiřazenými aktualizovanými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovanými v katastru nemovitostí, a to v druhu pozemku: orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.   Důvod předložení: Každoroční aktualizace […]

NV vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami

Popis: Novela vyhlášky obsahuje seznam katastrálních území s přiřazenými aktualizovanými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovanými v katastru nemovitostí, a to v druhu pozemku: orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.  

Důvod předložení: Každoroční aktualizace seznamu k. ú. s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, u kterých došlo k přecenění na základě aktualizace bonitačního mapování nebo ke změně ve výměře zemědělské půdy jednotlivých BPEJ.

Materiál k připomínkám

Tento dokument lze připomínkovat do 21. 10. 2015