KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ochrana lesa před kůrovcem a asanace napadeného dříví se týká všech vlastníků lesa

19/10/15
Kateřina Patočková

Ochrana lesa před kůrovcem a asanace napadeného dříví se týká všech vlastníků lesa 12.10.2015 – Razantní nárůst schnoucích stromů napadených kůrovcem eviduje od poloviny července státní podnik Lesy ČR, stejně jako další vlastníci lesa. Stromy, bez ohledu na dřevinu a stáří, oslabily letošní extrémní teploty a sucho. Odolnost proti kůrovcům se snížila zejména u smrků. […]

Ochrana lesa před kůrovcem a asanace napadeného dříví se týká všech vlastníků lesa

12.10.2015 – Razantní nárůst schnoucích stromů napadených kůrovcem eviduje od poloviny července státní podnik Lesy ČR, stejně jako další vlastníci lesa. Stromy, bez ohledu na dřevinu a stáří, oslabily letošní extrémní teploty a sucho. Odolnost proti kůrovcům se snížila zejména u smrků.

S přemnožením kůrovce se potýkají lesníci zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, v oblasti Nízkého Jeseníku, v lesích u Bruntálu, Vítkova, Opavy nebo Moravského Berouna. Vývoj kůrovců se ale vzhledem k extrémně teplému počasí a suchu zrychlil v celé republice. V lesích je tak jedna generace kůrovců navíc. „Příprava obranných opatření v letošním roce byla u Lesů ČR srovnatelná s rokem předchozím. K odchytu v průběhu roku bylo postupně připraveno více než 160 tisíc klasických lapáků. Dalších 49 tisíc lapáků bylo vyrobeno ze stojících stromů a v provozu v průběhu sezóny bylo téměř 30 tisíc lapačů,“ uvedl generální ředitel podniku Daniel Szórád. Běžné náklady podniku na ochranu lesa se pohybují kolem 50 milionů korun ročně. Letos se vynaloží 70 až 80 milionů korun. Na rok 2016 se odhady blíží stu milionů korun. Záležet bude na počasí. Co se týká prodeje kůrovcového dříví, cena běžné kulatiny se pohybuje kolem dvou tisíc korun za metr krychlový dříví. Srážka v cenících za kůrovcové dříví činí 300 až 500 korun za metr krychlový.
Do konce září se asanovalo 623 tisíc metrů krychlových kůrovcem nastojato napadených stromů, loni to bylo za stejné období 388 tisíc metrů krychlových. „Do pololetí se jednalo pouze o 170 tisíc metrů krychlových. Výrazný nárůst počtu napadených stromů jsme zaznamenali ve třetím kvartálu,“ pokračoval Daniel Szórád. Pro srovnání – v roce 2007 bylo do konce září asanováno 708 tisíc metrů krychlových, v roce 2008 pak 810 tisíc metrů krychlových a v roce 2009 celkem 597 tisíc metrů krychlových napadeného dříví.
Po současném ochlazení letos hlavní letová aktivita kůrovců skončila. Podle počtu vyhledávaných stromů napadených v předchozím období lze ale počítat s tím, že bude do konce roku nutné zpracovat dalších 300 až 350 tisíc metrů krychlových dříví. Stromy budou lesníci vyhledávat i během zimy. „Rizikové bude jaro i léto 2016. Po suchém období zůstávají stromy obvykle oslabené, a i kdyby byl příští rok relativně srážkově a teplotně normální, bude nutné navýšit počty obranných opatření a uzpůsobit tomu i počty pracovníků v oblasti ochrany lesa,“ dodal generální ředitel. Na kůrovce podnik Lesy ČR upozorňuje i soukromé majitele lesů, obce, města i církve. Ti všichni mají podle lesního zákona povinnost činit opatření proti škůdcům. „Kůrovec se samozřejmě šíří bez ohledu na vlastnictví. Společný postup v řešení této situace je nezbytný,“ uzavřel Szórád.

V Hradci Králové 12. října 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »

Zařazeno v Lesnictví