KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Reakce Ministerstva zemědělství na kontrolu NKÚ k využívání prostředků v oblasti vodovodů a kanalizací

19/10/15
Kateřina Patočková

Reakce Ministerstva zemědělství na kontrolu NKÚ k využívání prostředků v oblasti vodovodů a kanalizací 12.10.2015 – Ministerstvo zemědělství upřesňuje závěry kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělování finančních prostředků v oblasti vodovodů a kanalizací. Závěry kontroly NKÚ spadají do období let 2009 až 2015, tedy převážně doby, kdy resort řídili předchozí ministři. […]

Reakce Ministerstva zemědělství na kontrolu NKÚ k využívání prostředků v oblasti vodovodů a kanalizací

12.10.2015 – Ministerstvo zemědělství upřesňuje závěry kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělování finančních prostředků v oblasti vodovodů a kanalizací. Závěry kontroly NKÚ spadají do období let 2009 až 2015, tedy převážně doby, kdy resort řídili předchozí ministři.

Hlavním důvodem, proč Česká republika nesplnila podmínky Evropské unie týkající se čištění odpadních vod, je absence investorské přípravy obcí a měst, přestože k tomu MZe poskytlo podmínky. Druhým důvodem byl pomalý rozjezd Operačního programu Životní prostředí, který není však v kompetenci zemědělského rezortu. MZe naopak zajistilo podporu a realizaci všech projektů, které byly evidovány v jeho dotačních programech.
Podle údajů, které máme v současné chvíli k dispozici, by do konce letošního roku měla evropské požadavky splnit všechna zbývající nevyhovující města s výjimkou Prahy, která by měla naplnit evropskou směrnici v roce 2018. Zásadním důvodem zpoždění je zejména nedostatečná investorská příprava Hl. města Prahy.
Od listopadu 2011 stanovoval výši podpory ministr nebo náměstek MZe s přihlédnutím k finanční náročnosti akcí, finančním možnostem investora nebo programu. Rozhodování vedení MZe probíhalo podle nastavení programu. Tento způsob byl zvolen kvůli urychlení administrace akcí.
V případě informací o kontrole evropských peněz na čistírny městských odpadních vod (ČOV) v ČR jsou data vytržena z kontextu, protože Evropský soudní dvůr se zabýval pouze čtyřmi ČOV z více než 2500, které jsou u nás evidovány. Závěry šetření Evropského účetního dvora nepřijala z velké části ani Evropská komise.
K povinnosti obyvatel připojit se na kanalizaci uvádíme, že je zakotvena v zákoně o vodovodech a kanalizacích, kde se uvádí: „Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné”.

 

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Zemědělství