KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seznam inovačních zprostředkovatelů

16/10/15

Seznam inovačních brokerů (zprostředkovatelů) 1.10.2015 Ministerstvo zemědělství (Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV) vybralo 15 brokerů. Jejich činnost bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV). Úkolem brokerů bude pomoci založit operační skupinu (OS) v oblasti zemědělství nebo potravinářství a ve spolupráci s […]

Seznam inovačních brokerů (zprostředkovatelů)

1.10.2015

Ministerstvo zemědělství (Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV) vybralo 15 brokerů. Jejich činnost bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV).

Úkolem brokerů bude pomoci založit operační skupinu (OS) v oblasti zemědělství nebo potravinářství a ve spolupráci s členy OS vypracovat společný projekt. Vybrané OS a jejich inovativní projekty budou podpořeny z PRV v rámci opatření Spolupráce, resp. operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP. Cílem této operace je usnadnění přenosu výsledků výzkumu do praxe. V případě zájmu stát se členem OS je možné kontaktovat jednotlivé brokery a zapojit se tak do aktivit směřujících k vytvoření OS. Více informaci o brokerech a OS naleznete zde.

V případě zájmu kontaktovat jednotlivé brokery, se prosím obraťte na
Ing. Veroniku Llupi Vlasákovou (Tel.: 221 812 360, Email.: veronikallupi-vlasakova@mzecz)
nebo na Ing. Dagmar Urbanovou (Tel.: 221 81 2253,  Email.: dagmarurbanova@mzecz).

Poř. č.

Jméno

1.

Ing. Martin Mistr, Ph.D.

2.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

3.

Ing. Jan Habart, Ph.D.

4.

Ing. Josef Škeřík, CSc.

5.

Ing. Jiří Thiemel, Ph.D.

6.

Ing. Květuše Hejátková

7.

Ing. Zdeněk Kučera, Ph.D.

8.

Ing. Jan Stibal

9.

Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

10.

Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

11.

Ing. Olga Denešová

12.

Ing. Tomáš Klejzar

13.

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

14.

Ing. Milan Kouřil

15.

Ing. Zdeňka Hegedüšová

Zařazeno v Operační programy