KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Úprava termínu pro schválení proplácení platby

16/10/15

Úprava termínu pro schválení proplacení platby 14.10.2015 – Informujeme žadatele, že pan ministr schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013. Pravidla stanoví, že „v případě, že v rámci kontroly Žádosti o proplacení nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, bude žadateli proplacení dotace schváleno nejpozději do 14 týdnů od […]

Úprava termínu pro schválení proplacení platby

14.10.2015 – Informujeme žadatele, že pan ministr schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013.

Pravidla stanoví, že „v případě, že v rámci kontroly Žádosti o proplacení nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, bude žadateli proplacení dotace schváleno nejpozději do 14 týdnů od zaregistrování Žádosti o proplacení, případně ode dne doplnění chybějící dokumentace, odstranění chyb, nedostatků nebo závad Žádosti o proplacení“. Lhůta 14 týdnů pro schválení proplacení dotace Žádostí o proplacení, podaných do 30. 6. 2015, končí datem 6. 10. 2015.

S ohledem na množství aktuálně administrovaných žádostí a časovou náročnost jejich kontroly pan ministr schválil zpřesnění výše uvedené lhůty pro schválení proplacení platby tak, že za poslední termín pro schválení proplacení dotace bude považován termín 30. 11. 2015.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »