KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu

15/10/15
Kateřina Patočková

Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu Návrh – TISKOVÁ ZPRÁVAV živočišné výrobě byly identifikovány negativní a rizikové faktory působící na udržení a rozvoj některých sektorů živočišné výroby v České republice. V živočišné výrobě v České republice je vykazován dlouholetý pokles počtu některých druhů hospodářských zvířat, například prasat […]

Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu

Návrh – TISKOVÁ ZPRÁVA
V živočišné výrobě byly identifikovány negativní a rizikové faktory působící na udržení a rozvoj některých sektorů živočišné výroby v České republice.
V živočišné výrobě v České republice je vykazován dlouholetý pokles počtu některých druhů hospodářských zvířat, například prasat (v roce 2014 meziroční pokles o 3,6 %) a drůbeže (v roce 2014 meziroční pokles o 7,7%), pokles cen zemědělských prvovýrobců za produkci některých živočišných komodit, např. mléka (meziroční pokles ceny zemědělských výrobců mléka byl v červnu 2015 o 21,6 %) a mínusovou nákladovou rentabilitu výkrmu skotu bez započtení podpor (-18,5%).  
Výše uvedené faktory se následně promítají i do dalších oblastí, zejména ochrany půdy a životního prostředí.

V zájmu zmírnění negativních a rizikových faktorů a vyrovnání konkurenčních podmínek českých zemědělců je navrhováno zavedení vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu nejpozději od 1. července 2016 s možností vrácení části spotřební daně z uvedených minerálních olejů spotřebovaných od 1. ledna 2016.
Zavedení vrácení spotřební daně z činností prováděných v živočišné výrobě bude realizováno změnou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a změnou prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství.
Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu je veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy. Tato veřejná podpora bude oznámena Evropské komisi dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tj. nejpozději do 2. srpna 2016).
Uvedené opatření zvýší konkurenceschopnost produkce živočišné výroby v České republice a zemědělské podnikatele podpoří částkou cca 385,3 mil. Kč.  

 

Materiál k připomínkám

Termín pro připomínkování tohoto dokumentu vypršel!

Zařazeno v Zemědělství