KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žádost o vyplnění dotazníku pro případné rozhodnutí o částečných kompenzacích škod za sucho pro pěstitele brambor

21/10/15
Kateřina Patočková

Žádost o vyplnění dotazníku pro případné rozhodnutí o částečných kompenzacích škod za sucho pro pěstitele brambor Český bramborářský svaz, z. s. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 466 243 E-mail: ubscr@hbnet.cz  V Havlíčkově Brodě dne 20. 10. 2015 Vážení pěstitelé brambor,dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku ohledně dopadu letošního sucha na […]

Žádost o vyplnění dotazníku pro případné rozhodnutí o částečných kompenzacích škod za sucho pro pěstitele brambor

Český bramborářský svaz, z. s.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 466 243
E-mail:
ubscr@hbnet.cz 

V Havlíčkově Brodě dne 20. 10. 2015

Vážení pěstitelé brambor,
dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku ohledně dopadu letošního sucha na produkci brambor (nejpozději do 29. 10. 2015).
Získané informace budou prostřednictvím našeho svazu poskytnuty MZe ČR, které připravuje podklady pro případné rozhodnutí o částečných kompenzacích škod za sucho pro pěstitele brambor. Předání informací ministerstvo a ani pěstitele nezavazuje a je jen podkladem pro odhad nákladů státu na případné kompenzace a argumentem pro schválení jejich výplaty.

Předpokládané podmínky výplaty kompenzací:

  • podání žádosti o kompenzaci pěstitelem, jejichž letošní produkce brambor nedosáhla 70 % průměrné produkce předchozích pěti let (způsob výpočtu je uveden v dotazníku)
  • výpočet průměrné a letošní produkce bude vycházet z běžné účetní agendy vedené pěstitelem v rozsahu tak, jak byla vedena v minulých letech. Ta bude k dispozici pro případnou kontrolu
  • v žádosti nebudou rozlišovány užitkové směry brambor
  • rozhodnutí o kompenzaci bude rozhodovat škodní komise na základě žádosti pěstitele a kontroly jeho účetní evidence, informací o suchu v jednotlivých regionech získaných od Mendelovy Univerzity Brno a VÚRV Praha – Ruzyně
  • výplata kompenzací bude vyplácena paušálně na osázené hektary

Poskytnutí kompenzací škod za sucho pro brambory a některé další plodiny nebylo dosud schváleno.

Za vyplnění a odeslání přiloženého dotazníku nejpozději do 29. 10. 2015 děkuje

Ing. Miloslav Chlan, v. r.
předseda svazu

 

Celá informace včetně dotazníku ke stažení

Zařazeno v Zemědělství