KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

4.3.1 Pozemkové úpravy

05/11/15
Kateřina Patočková

4.3.1 Pozemkové úpravy 30.10.2015 – Operace je zaměřena na podporu investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, konkrétněji provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánů společných zařízení, […]

4.3.1 Pozemkové úpravy

30.10.2015 – Operace je zaměřena na podporu investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, konkrétněji provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření.

Žadatel:

Státní pozemkový úřad – pobočky krajských pozemkových úřadů.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Zemědělství