KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Portál INTERSUCHO

03/11/15
Ing. Eva Chromečková

Integrovaný systém pro sledování meteorologického a zemědělského sucha s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR.

 

Co je sucho

Sucho je často označováno jako „plíživý jev“ a jeho vliv se liší od regionu k regionu. Sucho je těžké definovat, a proto mu lidé špatně rozumí.

Meteorologické sucho – záporná odchylka srážek od normálu během určitého časového období
Zemědělské sucho – půdní sucho, nedostatek vláhy pro rostliny
Hydrologické sucho – významné snížení hladin vodních toků
Socioekonomické sucho – dopady sucha na kvalitu života

Předpověď zemědělského sucha nově poskytuje portál INTERSUCHO, který spravují a rozvíjejí brněnští vědci se zahraničními kolegy. Informace o aktuálním stavu půdy a vegetace se jim podařilo propojit s desetidenní předpovědí počasí. Dosavadní odhady sucha vycházely spíše ze statistické pravděpodobnosti, nyní mají zemědělci k dispozici dokonalejší nástroj pro plánování polních prací.

 „Systém jim umožní operativně rozhodovat například o závlahách nebo termínu výsevů," řekl dnes vedoucí výzkumného týmu Miroslav Trnka. Na portálu INTERSUCHO pracují odborníci z Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR, Mendelovy univerzity v Brně i ze zahraničí.

Dosud zemědělci na webových stránkách nacházeli mapy monitorující aktuální stav v Česku v rozlišení 500 krát 500 metrů. Z map lze vyčíst údaje o půdní vlhkosti, stupni sucha jako odchylky od dlouhodobého průměru, dále satelitní výstupy pro posouzení stavu vegetace a informace o dopadech sucha na zemědělskou produkci.

Nová desetidenní předpověď je v základní podobě dostupná všem návštěvníkům stránek. Zemědělci, lesníci a ovocnáři mohou po registraci a vyplnění expertního dotazníku dostávat ještě podrobnější údaje. Registrace není krokem ke zpoplatnění systému, zdůraznil Trnka. Cílem je získat zpětnou vazbu a porovnat informace od samotných zemědělců s daty, která mají k dispozici vědci.

Portál INTERSUCHO zatím pokrývá pouze české území, bude se ale rozšiřovat. Slovenská část je v experimentálním režimu, do konce roku chtějí vědci poskytovat také údaje o celé střední Evropě. Dlouhodobou ambicí vědců je vytvořit Středoevropské centrum pro sledování sucha.

Dlouhotrvající sucho a horko letos způsobovalo komplikace po celé zemi, i nyní je většina řekl hluboko pod svým obvyklým průtokem. Pro příští dny předpovídá systém INTERSUCHO další pokles nasycení půdního profilu.

Vědci očekávají, že podobně teplých a suchých let bude přibývat. Vláda chce mít příští rok hotovou ucelenou strategii, podle níž bude postupovat proti suchu a dopadům klimatických změn.

LETÁK ke stažení zde

 

Zařazeno v www.intersucho.cz