KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF INFORMUJE O PŘEÚČTOVÁNÍ U PLATBY LFA, KTERÁ SE VZTAHUJE K ŽÁDOSTEM Z ROKU 2014

03/11/15
Kateřina Patočková

SZIF INFORMUJE O PŘEÚČTOVÁNÍ U PLATBY LFA, KTERÁ SE VZTAHUJE K ŽÁDOSTEM Z ROKU 2014 V Praze dne 3. listopadu 2015 – Státní  zemědělský  intervenční  fond  (SZIF)  informuje  o  dodatečné  změně  poměru kofinancování Evropské unie a národních zdrojů u platby LFA vztahující se k žádostem podaným v loňském roce. Z důvodu maximálního dočerpání evropských peněz […]

SZIF INFORMUJE O PŘEÚČTOVÁNÍ U PLATBY LFA, KTERÁ SE VZTAHUJE K ŽÁDOSTEM Z ROKU 2014

V Praze dne 3. listopadu 2015 – Státní  zemědělský  intervenční  fond  (SZIF)  informuje  o  dodatečné  změně  poměru kofinancování Evropské unie a národních zdrojů u platby LFA vztahující se k žádostem podaným v loňském roce. Z důvodu maximálního dočerpání evropských peněz došlo k navýšení podíl u evropských zdrojů. V konečném důsledku se však výsledná částka nezmění.

Chtěli  bychom tedy tímto způsobem dotčené žadatele informovat o této provedené technické změně, která nemá na příjemce podpory žádný dopad, dochází pouze k přepočtu poměrů u již vyplacené dotace.
LFA představuje platbu na méně příznivé oblasti, a to na travní porosty obhospodařované v horských  lokalitách  nebo  méně  příznivých  oblastech  a  dále  v  oblastech  se  specifickými omezeními. Jedná se o neprojektové opatření z Programu rozvoje venkova (PRV). V aktuálním období PRV 2014 – 2020 je platba kofinancována ze zdrojů EU a národního rozpočtu poměrem 75:25.
V rámci snahy Ministerstva zemědělství ČR a SZIF o maximální dočerpání přidělené alokace pro Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013 došlo po schválení ze strany Evropské komise k přeúčtování vybraných plateb LFA. Konkrétně se jedná o opatření II.1.1 – Znevýhodněné oblasti horské a Znevýhodněné oblasti jiné než horské.
Tato finanční operace se týká plateb LFA, které SZIF vyplatil v období od 4. do 24. února 2015.

Míra kofinancování se změnila ze stávajícího poměru zdrojů EU:ČR, který je 75:25, na poměr 80:20, tedy na finanční obálku původního PRV 2007 – 2013. Navýšením podílu platby z Evropské unie tak umožníme dočerpat alokovanou částku v maximální míře.
Uvedená změna nemá žádný právní dopad na vydaná Rozhodnutí, přiznaná celková výše dotace příjemců podpory se nemění, pouze došlo k přepočtu poměrů zdrojů EU a ČR u vybraných plateb LFA.

Státní zemědělský intervenční fond

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství