KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF spolupořádal mezinárodní workshop GAEC – EFA 2015

01/11/15
Kateřina Patočková

SZIF spolupořádal mezinárodní workshop GAEC – EFA 2015 V Praze 26. října 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) byl spolupořadatelem mezinárodního workshopu GAEC – EFA 2015 zaměřeného na hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Do Prahy zavítalo 120 odborníků z členských zemí Evropské unie, aby si vyměnili zkušenosti ohledně administrace a kontroly prvků […]

SZIF spolupořádal mezinárodní workshop GAEC – EFA 2015

V Praze 26. října 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) byl spolupořadatelem mezinárodního workshopu GAEC – EFA 2015 zaměřeného na hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Do Prahy zavítalo 120 odborníků z členských zemí Evropské unie, aby si vyměnili zkušenosti ohledně administrace a kontroly prvků dobré zemědělské a environmentální praxe (GAEC) a nových požadavků na stanovení ploch v ekologickém zájmu (EFA).

Ve dnech 21. až 23. října 2015 proběhl v Praze mezinárodní workshop s názvem GAEC – EFA 2015.

Akci pořádal Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci sEvropskou komisí DG AGRI a sekcí výzkumného střediska EU DG JRC. Workshop byl zaměřen na výměnu zkušeností mezi členskými státy Evropské unie týkající se administrace a kontroly prvků dobré zemědělské a environmentální praxe (GAEC) a nových požadavků na stanovení ploch v ekologickém zájmu (EFA). V souvislosti s implementací reformy Společné zemědělské politiky musí žadatelé o zemědělské dotace uvedené podmínky na ochranu životního prostředí dodržovat, jinak je jim výše dotace krácena.
Na sto dvacet odborníků z členských zemí EU a Evropské komise diskutovalo o tom, jaká pravidla jsou nastavena v jednotlivých členských zemích, jaké technologie lze využívat pro kontrolu ověření plnění závazků dobré zemědělské a environmentální praxe a ploch v
ekologickém zájmu a jaké mají aktuální zkušenosti s implementací nových pravidel Společné zemědělské politiky.
Jednalo se o zástupce platebních agentur, Evropské komise, ministerstev zemědělství a zemědělských univerzit jednotlivých členských států.
Součástí workshopu byla i praktická část, která probíhala přímo v terénu, při které měli účastníci možnost konzultovat reálné případy jednotlivých standardů GAEC a EFA nejen v kontextu administrace a kontroly dotací přímých plateb, ale též v souvislosti s údržbou krajiny a zvyšováním kvality životního prostředí.

GAEC (z anglického jazyka: Good Agricultural and Environmental Condition) představuje podmínky pro zachování dobrého zemědělského a environmentálníh o stavu půdy, které jsou řešeny v rámci standardů. Týkají se například ochranných pásů podél vodních toků, zavlažovacích soustav a dalších. EFA (Ecological Focus Area) znamená plochy využívané v ekologickém zájmu, jejichž vyhrazení je od letošního roku pod mínkou pro opatření Greening.

Část z výměry musí být tedy vyhrazena jako plocha v ekologickém zájmu, například se může jednat o krajinný prvek, úhor, zalesněné plochy a další.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství