KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výrobky společnosti Včelpo vyřazeny z databáze KLASA za vážné porušení Pravidel

23/11/15

Výrobky společnosti Včelpo vyřazeny z databáze KLASA za vážné porušení Pravidel Praha, 19. listopadu 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o odebrání značky kvality Klasa celému oceněnému sortimentu společnosti Včelpo spol. s r.o. Důvodem je nečestné chování držitele značky. Ze strany uvedené společnosti se jedná o opakované pochybení na základě zjištění Státní zemědělské […]

Výrobky společnosti Včelpo vyřazeny z databáze KLASA za vážné porušení Pravidel

Praha, 19. listopadu 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o odebrání značky kvality Klasa celému oceněnému sortimentu společnosti Včelpo spol. s r.o. Důvodem je nečestné chování držitele značky. Ze strany uvedené společnosti se jedná o opakované pochybení na základě zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Národní značku kvality KLASA uděluje ministr zemědělství mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům od roku 2003, SZIF je administrátorem značky.

Značka Klasa náleží jen mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům.

Požadovanou kvalitu, deklarované složení a parametry kontrolují dozorové orgány Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa (SZPI, SVS), oceněné výrobky jsou tak vždy pod ještě větším „drobnohledem“ vedle běžně prováděných kontrol.

Produkty společnosti Včelpo byly poprvé oceněny značkou kvality KLASA v roce 2005. Vždy úspěšně absolvovaly proces prodloužení značky. V rámci pravidelných kontrol v předchozích letech ze strany kontrolních orgánů nebyly u produktů dané společnosti
zjištěny žádné nedostatky.

Letos v březnu však byl u produktů Med květový lesní a Med květový prokázán jiný geografický původ, než byl o deklarován o na etiketě
a v technické dokumentaci výrobku.

Protože se jednalo o hrubé porušení Pravidel pro udělování národní značky Klasa, byla značka těmto produktům odebrána.

Nové zjištění kontrolních orgánů u produktů Včelpo potvrdilo nálezy zakázaných antibiotických léčiv v medu.

Protože se jedná o vážný prohřešek a o opakované porušení Pravidel, SZIF jako administrátor značky ke dni 19. listopadu 2015 odejmul právo společnosti Včelpo užívat logo Klasa na všech oceněných výrobcích:

  • Med květový pastový
  • Směs medu a propolisu HONEY VIT
  • Směs medu a pylu HONEY VIT
  • Směs medu, mateří kašičky a pylu HONEY VIT

Společnost Včelpo byla vyzvána, aby neprodleně logo značky Klasa odstranila z obalu.

Naší snahou je ubezpečit spotřebitele, že se budeme vždy zasazovat o to, aby mezi oceněnými výrobky byly pouze ty mimořádně kvalitní, a vážná porušení nebudou z naší strany akceptována.

Rádi bychom spotřebitele upozornili, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření.

Bližší informace k odhalení antibiotik v medu uvádí tisková zpráva Ministerstva zemědělství, kterou najdete také na stránkách www.szif.cz ve Zpravodajství, v sekci tiskových zpráv.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »