KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015

02/12/15
Kateřina Patočková

Poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015 Dne 30. 10. 2015 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015. Nejpozději k uvedenému datu je nutné doložit PGRLF, a.s. Potvrzení pojišťovny o […]

Poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015

Dne 30. 10. 2015 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015. Nejpozději k uvedenému datu je nutné doložit PGRLF, a.s. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (výpis z účtu, složenka, pokladní doklad, zápočet z pojistné události, přeplatek). Příjem žádostí v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2016 bude zahájen 1. 1. 2016.

zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. »

Zařazeno v Lesnictví