KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbě k opatření LFA

07/12/15
Kateřina Patočková

SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbě k opatření LFA Praha 3. prosince 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí o platbě LFA. Pro urychlení proplacení mohou žadatelé zasílat Prohlášení o vzdání se práva odvolání. Od 1. prosince 2015 vydává SZIF rozhodnutí o platbách na opatření LFA. Výplata bude následovat po nabytí právní moci […]

SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbě k opatření LFA

Praha 3. prosince 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí o platbě LFA. Pro urychlení proplacení mohou žadatelé zasílat Prohlášení o vzdání se práva odvolání.

Od 1. prosince 2015 vydává SZIF rozhodnutí o platbách na opatření LFA. Výplata bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí.

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

Platba v horských a specifických oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou standardní orná půda, travní porost, úhor, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, rychle rostoucí dřeviny a jiné trvalé kultury.

Platba v ostatních oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu trvalý travní porost s kulturou trvalý travní porost a zemědělskou půdu orná půda s kulturou travní porost.

O uvedené dotace se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, jedná se o neprojektová opatření, která jsou součástí Programu rozvoje venkova. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na žádosti na LFA podané v letošním roce je 2,5 miliardy korun.

Pro urychlení proplacení může žadatel odeslat na příslušný Regionální odbor SZIF, odkud rozhodnutí obdržel, „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, na základě kterého rozhodnutí nabyde právní moci a platba může být poskytnuta.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:
1. přes datovou schránku
2. prostřednictvím Portálu farmáře
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem.

Formulář je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz/JEDNOTNÁ ŽÁDOST v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost (Formulář –
Prohlášení o vzdání se práva odvolání).

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství