KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Blíží se konec termínu doložení dokladů pro některá opatření v rámci Jednotné žádosti

25/01/16
Kateřina Patočková

Blíží se konec termínu doložení dokladů pro některá opatření v rámci Jednotné žádosti  Praha 21. ledna 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připomíná žadatelům, že 31. leden 2016 je posledním termínem pro dodání potřebných dokladů pro některá opatření v rámci Jednotné žádosti. Jejich doložení je nutné u  Podpory na  produkci brambor určených pro výrobu […]

Blíží se konec termínu doložení dokladů pro některá opatření v rámci Jednotné žádosti

 Praha 21. ledna 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připomíná žadatelům, že 31. leden 2016 je posledním termínem pro dodání potřebných dokladů pro některá opatření v rámci Jednotné žádosti. Jejich doložení je nutné u  Podpory na  produkci brambor určených pro výrobu škrobu, Podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností, Podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností a v rámci Ekologického zemědělství u dotace na intenzivní sady a ostatní sady.

SZIF si dovoluje upozornit žadatele, kteří si v roce 2015 požádali o následující opatření, že dnem 31. ledna 2016 končí termín pro dodání těchto dokladů: Žadatelé o Podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu doloží účetní doklady, uznávací listy a potvrzení výrobce o skutečně nakoupeném množství škrobu.

Žadatelé o:

  • Podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností,
  • Podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností,
  • dotaci v rámci opatření Ekologické zemědělství na kulturu sad (sady intenzivní EZ-IS/PO-IS a sady ostatní EZ-OS/PO-OS)

doloží doklady na prokázání minimální úrovně vlastní produkce, tedy účetní a daňové doklady a/nebo doklady za využití produkce při dalším zpracování, včetně
výrobních kalkulací a v případě ekologických zemědělců i záznamy o rostlinné produkci k příslušným dílům půdních bloků.

Informujeme, že 31. leden je konečný termín a k dokladům doloženým po stanoveném termínu nebude SZIF přihlížet.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Zemědělství