KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační semináře ke kotlíkovým dotacím začínají

07/01/16

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=288037&TypeID=2

Informační semináře ke kotlíkovým dotacím začínají

Od 6. ledna 2016 se postupně ve všech okresech jižní Moravy konají informační semináře k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji. Podrobnou informaci o konání těchto seminářů zaslal hejtman Michal Hašek všem starostkám a starostům obcí a měst v Jihomoravském kraji.

Cílem dotačního titulu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu minimálně 900 stávajících kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními. Krajská výzva byla vyhlášena 18. 12. 2015 s alokovanou částkou 80 milionů korun. Maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127 500 korun, výše podpory se pohybuje v rozpětí 70 až 80 procent. Žádosti bude možné podávat od 18. 1. 2016.
Dopis hejtmana ZDE (pdf, 350 kB)