KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016

17/01/16
Ing. Eva Chromečková

Semináře – pravidla soutěže RP, legislativní požadavky na označování potravinářských výrobků

SEMINÁŘ

 

JAK SPRÁVNĚ ZNAČIT POTRAVINY?

 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2016

 

 

Potravinářská komora si Vás dovoluje pozvat na seminář Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016.  

 

Během semináře se dozvíte obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2016, včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny praktickými zkušenostmi a ukázkami zástupců SVS a SZPI v daném kraji. V rámci semináře bude možné konzultovat s přednášejícími i konkrétní případy značení jednotlivých výrobků.

 

Bližší informace včetně termínu, místa konání a harmonogramu semináře naleznete v přiložené pozvánce.

 

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání (maximální kapacita míst je omezena).

VSTUPNÉ ZDARMA VČ. OBČERSTVENÍ

 

POZVÁNKA na seminář