KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionální potravina v Jihomoravském kraji v roce 2016ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016

14/01/16
Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva7. ročník Regionální potravina Jihomoravského kraje11. ročník ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016

  

 

Tisková zpráva

Tisková konference, ke dni 14. ledna 2016, Veletrhy Brno, GO, REGIONTOUR a RegFoodFest 2016 a Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

Obsah:

 

Vyhlášení dalšího, již 7. ročníku potravinářské soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje a 11. ročníku ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016

 

Na základě uzavřené Smlouvy ve věci „Realizace projektu soutěže Regionální potravina v Jihomoravském kraji“ mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje ze dne 17. prosince 2016, se Regionální agrární komora Jihomoravského kraje stává garantem komplexní organizace v pořadí již sedmého ročníku této  soutěže o značku „Regionální potravina Jihomoravského kraje“ v roce 2016. Souběžným produktem je realizace již jedenáctého ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016“.

 

Organizační zajištění soutěže „Regionální potravina“ Jihomoravského kraje:

 

o   Oslovení potencionálních účastníků soutěže v regionu

(písemnou formou, e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou, oznámením na webových stránkách, www.kisjm.cz, www.regionalnipotravina.cz, www.kr-jihomoravsky.cz; www.mendelu.cz; www.vfu.cz )

Termín: 14. 1. 2016 – 22. 2. 2016

 

o   Avízo o soutěži

Avíza o konání soutěže budou umístěna v Brněnském deníku ROVNOST v alternativě opakovaně, na webových stránkách www.kisjm.cz, www.regionalnipotravina.cz, www.kr-jihomoravsky.cz; www.mendelu.cz; www.vfu.cz 

Termín: 14. 1. 2016 – 22. 2. 2016

 

o   Seminář k problematice novinek v potravinářské legislativě a soutěži Regionální potravina

Termín: 28. 1. 2016

 

o   Uzávěrka přijímání přihlášek

Termín: 22. 2. 2016 do 12:00 hodin

 

o   Hodnocení kompletnosti dokumentace k přihlášeným výrobkům

Termín: 1. 3. 2016, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje,  

                                   Kotlářská 53, 602 00 Brno

 

o   Hodnocení soutěžních výrobků

Termín: 18. 3. 2016, Mendelova univerzita v Brně

 

o   Tisková zpráva s výsledky potravinářských soutěží

Termín: 18. 3. 2016

 

o   Slavnostní vyhlášení a prezentace výsledků

Termín: 3. 4. 2016 – TECHAGRO 2016, BVV Brno

 

o   Avízo o dalších prezentacích – průběžně podle možnosti dalších doprovodných akcí

Termín 13. – 52. týden

Soutěžní výrobky budou vyhodnoceny podle kategorizace zásad obou soutěží:

 

Regionální potravina Jihomoravského kraje 2016:

 

1.     Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.).

2.     Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.) včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv

3.     Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).

4.     Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).

5.     Pekařské výrobky, včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).

6.     Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.

7.     Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).

8.     Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.)

9.     Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

 

 

ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016:

 

1.               Pekařské výrobky

2.               Cukrářské výrobky

3.               Mléko a mléčné výrobky

4.               Maso a masné výrobky – tepelně opracované

5.               Maso a masné výrobky – trvanlivé

6.               Ryby a rybí výrobky

7.               Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

8.               Mražené výrobky

9.               Hotové výrobky – ostatní

10.            Ostatní potravinářské výrobky (med, ocet, koření, léčivky,…)

11.            Nealkoholické nápoje

12.            Alkoholické nápoje (kromě vína)

 

 

Více informací na www.kisjm.cz