KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

E-learningové kurzy pro pedagogy resortních středních škol

19/02/16

E-learningové  kurzy pro pedagogy resortních středních škol Nabídka e-learningových kurzů pro pedagogy Trvalé vzdělávací základny MZe a ostatních resortních středních škol. Tyto e-learningové kurzy mohou pedagogové odborných předmětů využít pro své další sebevzdělávání:   Číslo kurzu Oddíl Název kurzu       1 Živočišná výroba Bezpečnost práce při zacházení se zvířaty 2   Biologie buňky […]

E-learningové  kurzy pro pedagogy resortních středních škol

Nabídka e-learningových kurzů pro pedagogy Trvalé vzdělávací základny MZe a ostatních resortních středních škol.

Tyto e-learningové kurzy mohou pedagogové odborných předmětů využít pro své další sebevzdělávání:

 

Číslo kurzu

Oddíl

Název kurzu

 

 

 

1

Živočišná výroba

Bezpečnost práce při zacházení se zvířaty

2

 

Biologie buňky

3

 

Metody eliminace tepelného stresu

4

 

Poznatky v oblasti welfare

5

 

Standardy EU při výrobě krmiv

6

 

Oogeneze a spermogeneze – vývoj pohlavních buněk (Gemetogeneze)

7

 

Reprodukční biotechnologie

8

 

Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu

9

 

Zásady welfare v chovu prasat

10

 

Zásady welfare v chovu drůbeže

 

 

 

11

Rostlinná výroba

Hmyzí škůdci polních plodin

12

 

Ochrana přírody a krajiny

13

 

Osevní plány pro živočišnou výrobu

14

 

Plevele

15

 

Základy výživy a hnojení ovocných kultur

16

 

Základy výživy a hnojení zeleniny (1).

17

 

Základy výživy a hnojení zeleniny (2).

 

 

 

18

Rozvoj venkova

Manažer rozvoje venkovského prostoru (a)

19

 

Projektový management

 

 

 

20

Ekologie

Agroenvironmentální management

21

 

Ekologické zemědělství

 

 

 

22

Ekonomika

Finanční analýza

23

 

Plán rozvoje podniku

24

 

Řízení podnikatelských rizik v zemědělství

 

 

 

25

Biopaliva

Biomasa vhodná pro výrobu bioplynu

26

 

Netradiční zdroje energie. I.

27

 

Netradiční zdroje energie. II.

28

 

Netradiční zdroje energie. III.

29

 

Výroba a užití kapalných biopaliv

30

 

Význam pevných biopaliv

 

 

 

31

Lesnictví

Certifikace – úvod

32

 

Certifikační systém FSC

33

 

Certifikační systém PEFC

34

 

Dotace na zalesňování zemědělské půdy v rámci PRV

35

 

Hospodářská úprava lesů v podmínkách ČR

36

 

Metodika poradenské práce

37

 

NATURA 2000

38

 

Sdružování vlastníků lesů

39

 

Systémy managementu podle norem ISO

 

  V případě zájmu o studium těchto kurzů zašlete následující údaje na e-mail: sukova.jana@uzei.cz :

 

          titul, jméno a příjmení pedagoga

          e-mailovou adresu

          čísla kurzů, které chcete studovat

 

Na základě zaslání těchto informací budou pedagogům přiděleny přihlašovací údaje a vybrané kurzy. Přidělené kurzy bude možné studovat do 31. října 2016. Studiem těchto e-learningových kurzů nezíská účastník žádný certifikát.