KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evropská komise vydala revidované notifikační formuláře

07/02/16

Evropská komise vydala revidované notifikační formuláře 3.2.2016 – V rámci modernizace pravidel veřejné podpory došlo v roce 2015 ke změně řady předpisů ošetřujících tuto oblast. V souvislosti s těmito změnami byly upraveny také notifikační formuláře, jejichž nové znění nabylo účinnost 30.12.2015 a od tohoto data lze podávat notifikace nových podpor pouze prostřednictvím aktualizovaných formulářů. Pro […]

Evropská komise vydala revidované notifikační formuláře

3.2.2016 – V rámci modernizace pravidel veřejné podpory došlo v roce 2015 ke změně řady předpisů ošetřujících tuto oblast. V souvislosti s těmito změnami byly upraveny také notifikační formuláře, jejichž nové znění nabylo účinnost 30.12.2015 a od tohoto data lze podávat notifikace nových podpor pouze prostřednictvím aktualizovaných formulářů.

Pro potřeby notifikace podpor spadajících do oblasti zemědělství je důležitý formulář „Část I. Obecné informace“. Nové formuláře jsou obsaženy v nařízení Komise (EU) 2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státní podpory a informační listy.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Operační programy