KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak správně značit potraviny? Mimořádný termín semináře.

15/02/16
Ing. Eva Chromečková

18. 2. 2016, areál BVV, Kongresové centrum, sál D, od 9:00

 

  

SEMINÁŘ

 

JAK SPRÁVNĚ ZNAČIT POTRAVINY?

 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2016

 

18. 2. 2016 – SALIMA 2016

 

 

Z důvodu velkého zájmu výrobců si Vás Potravinářská komora dovoluje pozvat

na mimořádný termín semináře Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016.  

 

Během semináře se dozvíte obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2016, včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny praktickými zkušenostmi a ukázkami zástupců SVS a SZPI v daném kraji. V rámci semináře bude možné konzultovat s přednášejícími i konkrétní případy značení jednotlivých výrobků.

 

Bližší informace včetně termínu, místa konání a harmonogramu semináře naleznete v přiložené pozvánce.

 

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání (maximální kapacita míst je omezena).

VSTUPNÉ ZDARMA VČ. OBČERSTVENÍ

Pozvánka na seminář