KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operace v rámci 1. kola příjmu žádostí

07/02/16

Zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operace v rámci 1. kola příjmu žádostí 4.2.2016 – Dne 27. 1. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká úpravy specifických podmínek Pravidel, […]

Zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operace v rámci 1. kola příjmu žádostí

4.2.2016 – Dne 27. 1. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí.

Zpřesnění se týká úpravy specifických podmínek Pravidel, konkrétně pak jde o doplnění povinných příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu. Jedná se o přílohy, které se týkají dokumentace k zadávacímu řízení, a změna se týká všech operací, u nichž příjem žádostí proběhl v rámci 1. kola příjmu žádostí.

Jde o následující dvě změny:

1. doplnění přílohy týkající se cenového marketingu o povinnost doložit i smlouvy s vybraným dodavatelem:

„Cenový marketing v případě, kde předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 400.000,- Kč bez DPH, resp. 500 000,- Kč bez DPH v případě, že žadatel není veřejným nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem – prostá kopie; D jinak K.“

2. doplnění nové přílohy, která umožní kontrolu i případných nových dodatků ke smlouvě s dodavatelem:

„Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly s dodavatelem uzavřeny) – originál či úředně ověřená kopie; D jinak K“.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »