KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost" představila trendy a přínosy zadržování vody v krajině

22/04/16
Kateřina Patočková

Konference se věnovala aktuálním trendům a přínosům zadržování vody v krajině zejména v souvislosti s klimatickou změnou.

Konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost" představila trendy a přínosy zadržování vody v krajině

14. 4. 2016 Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Agrární komora ČR pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a Ministerstva životního prostředí uspořádaly v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze konferenci "Voda v krajině – naděje pro budoucnost". Konference se věnovala aktuálním trendům a přínosům zadržování vody v krajině zejména v souvislosti s klimatickou změnou.

V době narůstajících extrémů počasí způsobených klimatickou změnou a dopady do všech sektorů například do zemědělství, lesnictví, ale i do vodních útvarů, nabývá zadržování vody v krajině na významu. MŽP podporuje řadou strategických materiálů a dotačních titulů konkrétní projekty a opatření pro zlepšení vodního režimu krajiny, vznik a obnovu mokřadů nebo obnovu krajinných prvků.

Dlouhodobé sucho je přírodním jevem, který se v České republice a v principu kdekoliv jinde na světě přirozeně vyskytoval, vyskytuje a vyskytovat bude. O probíhající změně klimatu dnes již pochybuje málokdo, stejně tak o nutnosti se na tyto změny adaptovat.

„Sucho je nutné vnímat v kontextu globální změny klimatu. MŽP v široké meziresortní spolupráci s na základě odborných podkladů (např. modelování změny klimatu od ČHMÚ) zpracovalo národní strategický materiál, který uceleně řeší problematiku globální změny klimatu včetně sucha jako jednoho z jejích projevů – tím materiálem je Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kterou v říjnu loňského roku schválila vláda. Národní adaptační strategie obsahuje celou řadu adaptačních opatření proti suchu, která je možné začít s ohledem na lokální nebo regionální potřeby a možnosti připravovat. V současné době zpracováváme Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který podrobněji specifikuje dílčí opatření, tedy kroky, jež jsou nezbytné k úspěšné adaptaci na celostátní úrovni,“ říká náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Během přednášek „Konference Voda v krajině – naděje pro budoucnost“ i diskuzních příspěvků několikrát zazněla výzva ke koordinaci a zlepšení meziresortní spolupráce směřující ke komplexním, mezioborovým řešením v krajině. Ty se ale neobejdou bez kompromisních jednání s řádně podloženými argumenty. Přesně o to MŽP aktuálně usiluje při přípravě návrhu Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, do níž se zapojuje celé spektrum rezortů i odborných a výzkumných organizací.

Ve shrnutí závěrů z konference náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Dolejský zdůraznil: „Je lidské udělat chybu, ale není rozumné opakovat chyby, které se projevují negativně na české krajině. Dovolím si říct, že je to dokonce trestuhodné. Mojí ambicí je, abychom ty chyby, které se staly v minulosti, napravili a více je již neopakovali.“

Přednášky, které zazněly na konferenci:

Prezentace – náměstek Dolejský – MŽP (PDF, 3 MB)

Prezentace_Hladík_VÚMOP (3_J.HLADIK_VUMOP_FIN.PDF, 10 MB)

Prezentace_Pavlik_SPU (4-F.PAVLIK_SPU_FIN.PDF, 6 MB)

Prezentace_Hruška_CGS (5._J.HRUSKA_CGS_FIN.PDF, 5 MB)

Prezentace_Stránský_CVUT (6_D.STRANSKY_CVUT_FIN.PDF, 3 MB)

Prezentace_Pithart_Beleco (7_D.PITHART_BELECO_FIN.PDF, 4 MB)

Prezentace_Žalud_AKCR (1_Z.ZALUD_FIN.PDF, 14 MB)

Prezentace_Marada_MENDELU (2._P.MARADA_MENDELU_FIN.PDF, 20 MB)

Prezentace_Mareček_Agroklastr (3_V.MARECEK_AGROKLASTR_FIN.PDF, 434 kB)

Prezentace_Karlík_Koalice_pro_řeky (4_V.KARLIK_KOALICE PRO REKY_FIN.PDF, 7 MB)

Prezentace_Just_AOPKCR (5._T.JUST_FIN.PDF, 24 MB)

Prezentace_Jansa_KRNAP (6._V.JANSA_KRNAP_FIN.PDF, 3 MB)

Prezentace_Bufkova_NPSumava (6_I.BUFKOVA_NPSUMAVA_FIN.PDF, 22 MB)

Prezentace_Salzmann_CKA (7_K.SALZMANN_CKA_FIN.PDF, 10 MB)

Prezentace_Bureš_MZe (X_P.BURES_MZE_FIN.PDF, 5 MB)


Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz

Zařazeno v Intersucho, Zemědělství