KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

01/04/16

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Dedikace: „Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství― byla zpracována v rámci výzkumného záměru MZE0002725101 Analýza a vyhodnocování trvalé udrţitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu. Byla schválena jako certifikovaná metodika s doporučením pro její vyuţití v zemědělské praxi Ministerstvem zemědělství, Odborem výzkumu a […]

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Dedikace:
„Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství― byla zpracována v rámci výzkumného záměru MZE0002725101 Analýza a vyhodnocování trvalé udrţitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu.

Byla schválena jako certifikovaná metodika s doporučením pro její vyuţití v zemědělské praxi Ministerstvem zemědělství, Odborem výzkumu a vývoje (čj. 41596/2009-18020 ze dne 17. 12. 2009).

Metodika ke stažení

zdroj: Ústav zemědělské ekonomiky a informací: ÚZEI »