KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

MZe hledá maximální způsoby, jak podpořit zemědělce a především živočišnou výrobu

19/05/16

Zdroj: eagri.cz

Tisková zpráva – Přibližně 600 milionů korun mimořádné podpory již letos stihlo vyplatit Ministerstvo zemědělství chovatelům dojnic a prasat. Mimořádná podpora z národních i unijních zdrojů má povzbudit živočišnou výrobu, která je v celoevropské krizi. Ministerstvo zemědělství se snaží podpořit chovatele také novými podporami z národních zdrojů.

„Živočišná výroba je v krizi způsobené zrušením mléčných kvót a ruským embargem na dovoz potravin. Ceny již měsíce klesají, chovatelé mají finanční problémy. Přitom právě živočišná výroba vytváří pracovní místa, a tím pomáhá rozvíjet život na venkově, má také přímý vliv na kvalitu půdy, například její schopnost zadržet vodu v krajině. Připravili jsme proto různé podpory pro chovatele a producenty mléka, chovatele prasat či drůbeže. Některé dotační tituly již máme notifikovány či jsme je k notifikaci Evropské komisi odeslali, například program na lepší životní podmínky v chovech drůbeže,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Chovatelé prasat a dojnic již obdrželi mimořádné kompenzace, o kterých rozhodla EU. České republice přidělila přibližně 300 milionů korun. Ministerstvo zemědělství podporu doplnilo stejnou částkou z vlastních zdrojů. Mezi zemědělce rozdělilo jako mimořádnou náhradu za nižší výkupní ceny mléka a vepřového masa celkem asi 600 milionů korun.

V nových národních dotačních titulech zaměřených na zvyšování kvality mléka, či na zlepšení pohody zvířat je pro letošní rok vyčleněno k čerpání celkem 850 milionů korun.

Zemědělci, které postihlo loňské sucho, mohou v příštích měsících očekávat pomoc v částce 600 milionů korun.

Vláda již schválila, že zemědělci a zemědělští podnikatelé dostanou zpět část spotřební daně za pohonné hmoty využité při živočišné výrobě. Zavedení této podpory se očekává v roce 2016. Podle odhadů se celková výše podpory přiblíží 385 milionům korun ročně. Návrh nyní bude projednávat Parlament.

Zemědělci podnikající v živočišné výrobě mohou také získat příspěvek z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na úroky z úvěrů. Od dubna mohou zemědělci nově žádat u PGRL o investiční i provozní úvěry, u kterých bude umožněno odečítat z jistiny až 405 000 Kč (v rámci režimu „de minimis“), o tuto částku jim bude snížena jistina.

Z národního rozpočtu již mohou zemědělci žádat o příspěvek na šlechtění. Ministerstvo zemědělství letos uvolní částku 249 milionů korun. Na nákup plemenných zvířat pak poskytne 20 milionů korun.

„Snažíme se hledat okamžité nástroje, jak zemědělcům v této nelehké situaci pomoci. Hledáme také dlouhodobé nástroje, a to především ve zvýšení podílu domácích potravin na tuzemském trhu, kde je stále velký potenciál. Do ČR dovážíme výrobky, které umíme sami vyrobit ve srovnatelné kvalitě i ceně. Mateřská politika obchodních řetězců sídlících v jiných státech ale bohužel často dává přednost jiným než českým výrobkům. Aktivně a intenzivně proto hledáme i nové exportní možnosti. V této oblasti jsme od loňského podzimu nabídli daleko širší možnosti podpory pro naše potravinářské podniky, které chtějí exportovat,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Markéta Ježková

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství