KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Svatava Maradová podepsala Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

17/05/16
Kateřina Patočková

Svatava Maradová podepsala Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny Praha, 9. května 2016 – Na Ministerstvu zemědělství dnes ministr zemědělství Marian Jurečka, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a zástupci Lesů ČR, podniků Povodí a Národní sítě Místních akčních skupin podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, […]

Svatava Maradová podepsala Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

Praha, 9. května 2016 – Na Ministerstvu zemědělství dnes ministr zemědělství Marian Jurečka, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a zástupci Lesů ČR, podniků Povodí a Národní sítě Místních akčních skupin podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny.

„Dohodli jsme se na vzájemném předávání informací, projektových záměrů a strategických cílů. Praktická spolupráce bude probíhat na regionální i na krajské úrovni podle působnosti jednotlivých organizací," řekla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Spolupráce se bude týkat:  

    průchodnosti krajiny,

    obnovy a zachování krajiny jako místa pro život,

    posílení rekreačních funkcí krajiny především se zaměřením na agroturistiku, neproduktivní funkce lesa, využívání břehových pozemků,

    rozvoje přírodě blízkých protipovodňových prvků v krajině,

    zvýšení retence vody v krajině s cílem zlepšení jakosti vody z plošných zemědělských zdrojů znečištění a omezení dopadů sucha a povodní,

    komplexních pozemkových úprav jako základu řešení krajinného rázu a zabezpečení mimoprodukčních funkcí krajiny.

Jednou ročně se sejdou všichni signatáři, aby zhodnotili naplňování Memoranda a představili společně realizované projekty a jejich výstupy.

 

Zdroj: Státní pozemkový úřad

Zařazeno v Rozvoj venkova