KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Agrární komory V-4 opakovaně vyzývají EK a národní vlády k řešení krize v sektoru

11/06/16

Agrární komory V-4 opakovaně vyzývají Evropskou komisi a  národní vlády k řešení krize v sektoru 10. 6. 2016 – V Židlochovicích na Jižní Moravě se ve dnech 9. – 10. června 2016 konalo jednání agrárních komor zemí V-4, tedy Maďarské agrární komory, Slovenské polnohospodárskej a potravinárskej komory, Národní rady agrárních komor Polska a Agrární komory […]

Agrární komory V-4 opakovaně vyzývají Evropskou komisi a

 národní vlády k řešení krize v sektoru

10. 6. 2016 – V Židlochovicích na Jižní Moravě se ve dnech 9. – 10. června 2016 konalo jednání agrárních komor zemí V-4, tedy Maďarské agrární komory, Slovenské polnohospodárskej a potravinárskej komory, Národní rady agrárních komor Polska a Agrární komory České republiky. Hlavním bodem jednání byla diskuze k tíživé situaci na trzích se zemědělskými komoditami. Jak úvodem řekl Miroslav Toman, prezident Agrární komory: „Zejména situace chovatelů prasat a dojeného skotu je extrémně složitá a nevykazuje téměř žádné známky zlepšení. Mírné oživení cen vepřového může být pouze dočasným jevem, přičemž cena vepřového je stále v současné době v porovnání s loňským rokem nižší. K tomu přistupují i problémy v mnoha dalších komoditách a krize v sektoru je tak jedna z největších za poslední období.“

K oživení cen mléka pravděpodobně nedojde ani v následující části letošního roku především z důvodu skokového meziročního navýšení produkce především v zemích EU 15. Nadvýroba v těchto zemích společně se ztrátou ruského trhu a ochladnutím čínské poptávky způsobily masivní přiliv mléčných produktů do střední a východní Evropy, což dále přispělo k poklesu cen v zemích Visegradské čtyřky. Podle vyjádření delegací tak způsobuje masivní tlak dovozů další omezování produkce místních chovatelů.

S politováním bylo konstatováno, že Evropská komise dosud nebyla schopna adekvátně reagovat a nechává především své nové trhy likvidovat přímými i nepřímými tlaky a dochází tak k narušení principu a pravidel jednotné zemědělské politiky. Například Balasz Györffy, prezident Maďarské agrární komory je přesvědčen, že: „Současná krize byla způsobena rozhodnutími souvisejícími s otázkami mezinárodní politiky a musí se tak vyřešit především na unijní úrovni, jinak Společná zemědělská politika, jinak přestává být společnou.“ A jak dále doplnil: „V současnosti přijímaná národní řešení jednotlivých členských států směřují k tomu, že se řešení krize zvrhne v souboj národních rozpočtů a obchodních překážek.“

Prezidenti komor ve svých vystoupeních také upozornili, že situace zemědělců a zpracovatelů je v těchto zemích horší také díky nekalým praktikám maloobchodu. Obchodní řetězce zneužívají své významné tržní síly ve vyjednávání s dodavateli, negativně nastavují obchodní přirážky na domácí produkty, tlačí cenu směrem dolů a nutí dodavatele, aby pokrývaly další náklady např. na propagační akce či neprodané zboží. Obchodní řetězce také preferují zboží ze zemí, ve kterých má sídlo jejich mateřská společnost, čímž přispívají ke zvyšování dovozů potravin s vyšší přidanou hodnotou, což dále snižuje podílu domácího produkce.

Delegace přivítaly společné prohlášení premiérů V-4 ze středečního jednání v Praze, kteří mimo jiné zmínili také potřebu řešit nadále neúnosnou situaci v zemědělství a podporují jejich úsilí. I v návaznosti na tuto podporu agrární komory V-4 ve společném komuniké vyzývají Evropskou komisi, aby reagovala v následujících krocích:

  1. Připravit další záchranný balíček ve výši jedné miliardy Euro, který by směřoval v co nejkratší době s preferencí výplat pro státy s největším poklesem ceny. Peníze určené pro výplatu balíčku by neměly pocházet ze zdrojů Společné zemědělské politiky.
  2. Podniknout opatření ke zrušení ruského embarga a znovuotevření ruského trhu pro zemědělské produkty z Evropské unie a zároveň hledat nová odbytiště.
  3. Přehodnotit referenční prahy a zvýšit intervenční ceny o 10 % pro sušené odstředěné mléko a 25 % pro máslo.
  4. Zvýšit limit pro obálku určenou pro citlivé komodity na alespoň 20 % prvního pilíře Společné zemědělské politiky.
  5. Prosazovat a podporovat vývoz za pomoci exportních refundací pro sektor mléka a vepřového masa a využít exportních úvěrů k tomu, aby se z unijního trhu odstranila nadprodukce.
  6. Umožnit členským státům využít v rámci rozvojové humanitární pomoci uplatnění potravin.
  7. Připravit společný silný rámec pro boj s nekalými obchodními praktikami.

Mezi dalšími tématy byl projednán vývoj cen komodit, průběh vegetačního vývoje hlavních i speciálních plodin, negativní dopady extrémních vlivů počasí jako byly zimní holomrazy a jarní vlna mrazů, či krupobití, které tak způsobují výkyvy v množství i v kvalitě. Otevřena byla také záležitost hospodaření s vodou a plateb za její odběr. Delegace se také vzájemně seznámily s harmonogramy výplat podpor, kde značné provozní problémy zemědělcům způsobuje jejich zpoždění. S tím souvisí i společná a opakovaná výzva ke zjednodušení a snížení administrativní zátěže zemědělců. Zmíněna byla také možnost společné expozice a propagace na velkých mezinárodních evropských výstavách.

Více informací:
Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz

zdroj: Agrární komora České republiky »