KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 18. 7. 2016

20/07/16
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizně obilovin a řepky ke dni 18. 7. 2016

 

Žňové zpravodajství ke dni 18. 7. 2016

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 18. 7. 2016 byla sklizeň základních obilovin a řepky ve 28. týdnu stále na počátku žňových prací a její intenzivnější nástup komplikovalo především počasí. V minulých týdnech se lokálně na celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které zbrzdily v mnoha krajích celkový postup žní. Oproti minulému roku je v druhém sklizňovém týdnu patrný pomalejší průběh sklizňových prací (tj. k 18. 7. 2016 je sklizeno 6,83% ploch základních obilovin a 3,61% ploch řepky oproti 9,73% ploch základních obilovin a 9,12% ploch řepky ke dni 20. 7. 2015).

V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 68,42 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin byla stále teprve v počátcích. Celkem je v ČR sklizeno zhruba 86 tis. ha (6,83 %) ploch základních obilovin s celkovou produkcí 533,6 tis. tun. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly.  Nejvíce obilovin je tradičně sklizeno v Jihomoravském kraji, kde je z 53 % sklizen ozimý ječmen a též se začíná rozbíhat sklizeň ozimé pšenice (sklizeno 8 % ploch). Řepka v tomto kraji je sklizena z 22,07 %. Nejvíce pokročilá je sklizeň ozimého ječmene ve Zlínském kraji, kde je ho již sklizeno 96 % ploch. Nejpomalejší průběh zaznamenává Karlovarský kraj, kde sklizeň obilovin teprve začala sklizní ozimého ječmene (sklizeno 4,56 % ploch).

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 18. 7. 2016 činí 6,18 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2015 je aktuálně zjištěný výnos vyšší než výnos základních obilovin dle ČSÚ (5,93 t/ha) a zároveň vyšší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 20. 8. 2015 byl 5,54 t/ha). Odhad výnosu bude nicméně průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin.

K aktuálnímu datu je sklizeno zatím jen 14 tis. ha (3,6 %) ploch řepky. Produkce řepky dosahuje 50,7 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,58 t/ha. Řepka se sklízí dle šetření SZIF zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji, v ostatních krajích ČR je její sklizeň teprve na začátku.

Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2016 podle stavu k 10. 6. 2016, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 994,9 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,54 t/ha a produkci řepky ve výši 1 312,8 tis. t s průměrným výnosem 3,34 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 9,5 %, ale u řepky by se měla zvýšit o 4,5 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 300 – 6 000 tis. tun. Příčinou meziročního poklesu sklizně je pokles osevních ploch základních obilovin a předpoklad nižších výnosů. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku poklesly o necelých 40 tis. ha na 1 263,5 tis. ha. Nicméně plochy pšenice ozimé zaznamenaly nárůst a stouply o 31 tis. ha na úkor jarního ječmene, kde došlo ke snížení o 40 tis. ha. K poklesu ploch došlo i u žita a triticale. Pokles zaznamenaly i jarní druhy obilovin – jarní pšenice (o 21 tis. ha) a oves 4,8 tis. ha). Naopak výměra řepky meziročně vzrostla o 7,3 % na 393,0 tis. ha.

V roce 2015 bylo ke dni 20. 7. 2015 sklizeno v ČR celkem 127 tis. ha obilovin (9,7 %) s produkcí 702 tis. tun a průměrným výnosem 5,54 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 81 tis. ha s produkcí 449 tis. tun a průměrným výnosem 5,54 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 9,1 % ploch (33 tis. ha, 107 tis. tun) s průměrným výnosem 3,19 t/ha.

 

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

 

Žně k 18. 7.  2016 – Česká republika – kraje

Žně k 18. 7. 2016 – Jihomoravský kraj

Žně k 18. 7. 2016 – Česká republika

Žně k 18. 7. 2016 – Jihomoravský kraj – okresy