KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ÚKZÚZ zaznamenal nesprávná doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin

26/07/16
Kateřina Patočková

ÚKZÚZ zaznamenal nesprávná doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin 18.7.2016 – ÚKZÚZ v poslední době zaznamenal, že se na některých seminářích, polních dnech a jiných akcích, určených pro pěstitele polních plodin, šíří doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v rozporu s podmínkami jejich povolení. Konkrétně jsme zaznamenali doporučení k použití insekticidních mořidel povolených […]

ÚKZÚZ zaznamenal nesprávná doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin

18.7.2016 – ÚKZÚZ v poslední době zaznamenal, že se na některých seminářích, polních dnech a jiných akcích, určených pro pěstitele polních plodin, šíří doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v rozporu s podmínkami jejich povolení.

Konkrétně jsme zaznamenali doporučení k použití insekticidních mořidel povolených pouze v obilninách pro ošetření osiva řepky, dále doporučení k foliárnímu ošetření obilnin přípravky povolenými pouze k moření a rovněž doporučení k několikanásobným kombinacím hnojiv, stimulátorů, insekticidů a fungicidů, případně vodního skla na kvetoucí porosty řepky.

Připomínáme profesionálním uživatelům, že při nakládání s přípravkem je třeba se důsledně řídit návodem k použití na jeho obalu. Rozsah správné aplikace je možno si též ověřit v Registru přípravků na internetových stránkách ÚKZÚZ. Nedodržení návodu k použití při aplikaci přípravků nelze omluvit chybným doporučením ze strany jiné osoby. Za nesprávnou aplikaci je vždy přímo odpovědná fyzická nebo právnická osoba, která přípravek použije.

ÚKZÚZ upozorňuje, že použití přípravků na ochranu rostlin v rozporu s údaji v návodu k použití na jejich obalu, je porušením Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a rovněž zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Zjištění takového porušení je řešeno formou správního řízení s následným uložením sankce, včetně dopadu na výši finančních podpor.

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Zemědělství