KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova

05/08/16
Kateřina Patočková

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova 3.8.2016 – Dne 28. 7. 2016 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova. […]

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova

3.8.2016 – Dne 28. 7. 2016 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova.

Aktualizace Pravidel navazuje na aktualizaci Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Většina změn je provedena v souvislosti s tím, že pro schválení strategie nebude vydáváno Rozhodnutí, ale Akceptační dopis. Akceptačním dopisem schválí Ministerstvo zemědělství pouze Programový rámec pro Program rozvoje venkova včetně finančního plánu a plánu indikátorů vztahujících se k Programu rozvoje venkova.

Státní zemědělský intervenční fond již nebude v tomto programovém období podepisovat s místními akčními skupinami Dohodu o poskytnutí dotace, neboť režijní výdaje místních akčních skupin budou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu.

Aktualizovaná Pravidla v režimu změn jsou součástí tohoto článku.

 
Přílohy

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova (PDF, 432 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Rozvoj venkova