KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke dni 15. 8. 2016

16/08/16
Kateřina Patočková

Aktuální stav sklizně obilovin a řepky ke dni 15. 8. 2016

Žňové zpravodajství ke dni 15. 8. 2016

16.8.2016 – Počasí v uplynulém týdnu bylo stále proměnlivé, střídaly se přeháňky s jasnou oblohou a žně se posunuly do své druhé poloviny. V 32. týdnu činí celkový posun sklizňových prací 17,7 % oproti minulému týdnu. Celkem je k 15. 8. 2016 posekáno 776,1 tis. ha obilovin z 1 263,6 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 61,4 % sklizených ploch. Aktuální výnos obilovin je stále velmi vysoký a je ve výši 6,37 t/ha. Tento výnos je vyšší než dosahované vysoké výnosy, které byly zjištěny touto dobou v roce 2015 i 2014 (6,11 t/ha a 6,20 t/ha).

Lokální rozdíly v postupu sklizně jsou stále výrazné, většina krajů ČR je ve sklizni základních obilovin ve své druhé polovině, ale stále zaostávají kraje Karlovarský, Liberecký a Plzeňský, kde je sklizeno 22,1 %, 32 % a 42 % ploch určených ke sklizni. Do závěru žní se blíží kraj Zlínský a Jihomoravský, kde je sklizeno 94,2 % a 91,2 % ploch základních obilovin.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je těsně před svým závěrem. Z celkové sklizňové plochy 104,0 tis. ha je posekáno 103,3 tis. ha a průměrný výnos činí 6,11 t/ha, což je výnos vyšší o 0,59 t/ha, než výnos zjištěný touto dobou v roce předcházejícím. Sklizeň naší nejvýznamnější obiloviny, pšenice ozimé je také v druhé polovině, neboť je sklizena z necelých 60 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,76 t/ha, což je nárůst o 0,17 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin je také v druhé polovině sklizeň jarního ječmene, kde je sklizeno 149,6 tis. ha (67,5 %) a průměrný výnos dosahuje výše 5,63 t/ha. Ostatní obiloviny zatím zaostávají. Nejdále postoupila sklizeň u ozimého žita a triticale, kde je sklizeno 43,9 % a 33,1 % ploch s výnosem 5,50 t/ha a 5,36 t/ha. V ČR zbývá k 15. 8. 2016 sklidit 487,5 tis. ha (38,6 %) základních obilovin. Před svým závěrem je sklizeň řepky, které je v ČR sklizeno 94,6 % ploch (371,8 tis. ha) s velmi dobrým výnosem 3,56 t/ha (v roce 2015 – 3,14 t/ha; v roce 2014 – 3,96 t/ha). 100 % sklizených ploch řepky vykazuje kraj Zlínský. K tomuto procentu jsou nejblíže kraje Plzeňský, Vysočina, Jihomoravský a Středočeský, kde je posekáno 99,9 %, 99,7 %, 99,4 % a 97,9 % ploch řepky. Nejpomaleji probíhá sklizeň řepky v Karlovarském kraji, kde je sklizeno 71,7 % ploch.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2016 (vydaný dne 12. 8. 2016) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,71 t/ha a produkci 7 209,4 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 305,3 tis. tun s průměrným výnosem 3,32 t/ha, což by znamenalo mírně nadprůměrnou sklizeň v ČR.

Pro srovnání, v roce 2015 bylo ke dni 17. 8. 2015 sklizeno v ČR celkem 1 261,8 tis. ha obilovin (96,8 %) s produkcí 7 708,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,11 t/ha a sklizňové práce postupovaly ke svému závěru. Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2015 byly skončeny. K datu 17. 8. 2015 bylo sklizeno 99,1 % ploch (362,7 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,51 t/ha.

Kvalita obilovin: k 12. 8. 2016 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. Kroměříž zanalyzováno 65 vzorků pšenice ze sklizně 2016. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 11. 7. – 5. 8. 2016.  Analyzované vzorky pocházejí zatím z kraje Zlínského (33) a Jihomoravského (35). Z analyzovaných 65 vzorků vyhovělo 65 vzorků (tj. 100 %) požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 242 s, max 420 s), 52 vzorků (tj. 80 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,2, max 82,4 kg/hl), 61 vzorků (tj. 94 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 19 ml, max 71 ml) a 58 vzorků (tj. 89 %) vyhovělo v parametru obsahu dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9 %, max 17,9 %). Stále tedy jde o charakteristiku kvality pšenice sklizené zavčas. Je reálný předpoklad, že kvalita pšenice sklizené později bude horší zejména s ohledem na číslo poklesu. Nižší objemovou hmotnost je možno očekávat i u pšenice sklizené před dešti, v závislosti na odrůdě a agrotechnice.

zdroj: Agrární komora České republiky » 

 

Žně k 15. 8. 2016 – Česká republika – kraje

Žně k 15. 8. 2016 – Jihomoravský kraj

Žně k 15. 8. 2016 – Česká republika

Žně k 15. 8. 2016 – Jihomoravský kraj – okresy