KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke dni 8. 8. 2016

10/08/16
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizně obilovin a řepky ke dni 8. 8. 2016

 

Žňové zpravodajství ke dni 8. 8. 2016

9.8.2016 – Žně v 31. týdnu se přiblížily ke své polovině. Díky příznivé druhé polovině týdne, kdy se počasí konečně umoudřilo, se znovu sklizňové práce rozběhly naplno. K aktuálnímu datu je posekáno 43,7 % celkové osevní plochy obilovin. Celkem je sklizeno 552 tis. ha obilovin s průměrným výnosem 6,40 t/ha, který je větší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (6,16 t/ha). Patrné jsou i nadále značné lokální rozdíly v postupu sklizně. Zatímco na Moravě v některých krajích žně spějí do závěru žňových prací (v Jihomoravském kraji a ve Zlínském kraji je shodně sklizeno 80,1 % plochy obilovin), tak nejpomalejší je průběh žní nadále v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno jen 13,4 % ploch základních obilovin, a v Libereckém kraji, kde je sklizeno 19,7 % ploch základních obilovin.

U konce je sklizeň ozimého ječmene, kde je ze sklizňové plochy 104 tis. ha posekáno 101,6 tis. ha s průměrným výnosem 6,11 t/ha, což znamená nárůst o 0,62 t/ha oproti výnosu z roku 2015. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 41,4 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,73 t/ha, což je nárůst o 0,12 t/ha ve srovnání s loňskou sklizní. Celková produkce obilovin dosahuje zatím 3 532,3 tis. tun.

Ke svému závěru se blíží sklizeň řepky, které je v ČR sklizeno 87 % ploch (341,6 tis. ha) s velmi dobrým výnosem 3,53 t/ha (v roce 2015: 3,14 t/ha; v roce 2014: 3,96 t/ha). Nad 90 % sklizených ploch řepky vykazuje například kraj Zlínský, Jihomoravský a Středočeský, kde je posekáno 99,7 %, 96,7 % a 92,2 % ploch řepky. Nejpomaleji probíhá sklizeň řepky v Karlovarském kraji, kde je sklizeno pouze 48,4 % ploch.

K datu 12. 8. 2016 bude vydán ČSÚ druhý odhad sklizně základních obilovin k 15. 7. 2016. První odhad sklizně dle ČSÚ k 10. 6. 2016 počítal s očekávanou produkcí základních obilovin ve výši 6 994,9 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,54 t/ha a produkci řepky ve výši 1 312,8 tis. tun s průměrným výnosem 3,34 t /ha.

V roce 2015 bylo ke dni 10. 8. 2015 v ČR sklizeno celkem 1 082,4 tis. ha obilovin s produkcí 6 667,6 tis. t a průměrným výnosem 6,16 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene 103,8 tis. ha s produkcí 569,3 tis. t a průměrným výnosem 5,49 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 97 % ploch (355,2 tis. ha) s průměrným výnosem 3,14 t/ha.

Kvalita obilovin: k 5. 8. 2016 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. Kroměříž zanalyzováno 25 vzorků pšenice ze sklizně 2016. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 19. 7. – 31. 7. 2016.  Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Zlínského (20) a Jihomoravského (5). Z analyzovaných 25 vzorků vyhověly všechny vzorky požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 254 s, max. 402 s). Na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg·hl−1: min 76,4, max. 86,0 kg·hl−1) vyhovělo 20 vzorků. 25 vzorků vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 23 ml, max. 68 ml) a 24 vzorků vyhovělo v parametru obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max. 16,5 %). V loňském roce bylo k 6. 8. 2015 zanalyzováno 50 vzorků.

Kvalitu zatím nelze objektivně hodnotit vzhledem k nízkému počtu vzorků ze sklizně základních obilovin. Nepříznivé počasí v minulých týdnech (přívalové deště a lokální bouřky, které se vyskytly na celém území ČR) bude mít pravděpodobně velmi negativní vliv na kvalitu sklizeného zrna. Řada porostů je silně polehlá, a tak by mohla být problémovým parametrem především objemová hmotnost a číslo poklesu.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Žně k 8. 8. 2016 – Česká republika – kraje

Žně k 8. 8. 2016 – Jihomoravský kraj

Žně k 8. 8. 2016 – Česká republika

Žně k 8. 8. 2016 – Jihomoravský kraj – okresy