KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ÚKZÚZ informuje o kontrolách invazních nepůvodních druhů rostlin

23/08/16
Kateřina Patočková

ÚKZÚZ informuje o kontrolách invazních nepůvodních druhů rostlin 16.8.2016 – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje dovozce rostlin, že je v platnosti prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014. […]

ÚKZÚZ informuje o kontrolách invazních nepůvodních druhů rostlin

16.8.2016 – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje dovozce rostlin, že je v platnosti prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014.

Následující druhy rostlin byly vyhodnoceny jako invazní nepůvodní druhy, které mohou způsobit významné škody a jejich likvidace není možná nákladově efektivním způsobem.

Druh

Kód KN pro živé jedince

Kód KN pro části, které se mohou rozmnožovat

Baccharis halimifolia

pomíšenka nepitolistá, křížovník lebedolistý

Ex 0602 90 49

Ex 0602 90 45 (zakořeněné řízky a mladé rostliny)

Ex 1209 99 99 (semena)

Cabomba caroliniana

chebule karolínská, kamomba karolínská (vodní)

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Eichhornia crassipes

tokozelka nadmutá (vodní)

Ex 0602 90 50

Ex 1209 30 00 (semena)

Heracleum persicum

bolševník perský

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Heracleum sosnowskyi

bolševník Sosnovského

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Hydrocotyle ranunculoides

pupečník (vodní)

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Ludwigia grandiflora

zakucelka velkoplodá (vodní)

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Ludwigia peploides

zakucelka (vodní)

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Lysichiton americanus

kapsovec americký (vodní)

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Myriophyllum aquaticum

stolístek vodní (vodní)

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Parthenium hysterophorus

sambaba obecná

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)

rdesno

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata)

kudzu

Ex 0602 90 50

Ex 1209 99 99 (semena)

Na základě tohoto nařízení bude ÚKZÚZ ve spolupráci s Celní správou provádět kontroly rostlin nebo jejich částí a v případě, že se bude jednat o citované invazní druhy, tak tyto nebudou vpuštěny na území České republiky (EU) a bude nařízena jejich likvidace nebo vrácení do země odeslání.

Více informací lze získat u ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu.

 

Přílohy

    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1141 (PDF, 331 KB)

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Zemědělství