KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

V posledních pěti letech podpořily Lesy ČR naše olympioniky

01/08/16
Kateřina Patočková

V posledních pěti letech podpořily Lesy ČR naše olympioniky Hradec Králové, 29. července 2016 – Část výnosu z hospodaření ve státních lesích věnují na podporu našich olympioniků také Lesy České republiky. Od roku 2012 do roku 2016 podnik poskytl na základě smlouvy sjednané na toto období celkem 40 milionů korun. Obecně nyní podnik přispívá na […]

V posledních pěti letech podpořily Lesy ČR naše olympioniky

Hradec Králové, 29. července 2016 – Část výnosu z hospodaření ve státních lesích věnují na podporu našich olympioniků také Lesy České republiky. Od roku 2012 do roku 2016 podnik poskytl na základě smlouvy sjednané na toto období celkem 40 milionů korun. Obecně nyní podnik přispívá na masové a mládežnické sporty s pobytem venku, zejména v lese.

Co může podpora olympioniků Lesům ČR přinést? Je to stejné jako v případě loňské prezentace podniku ve státním pavilonu na EXPO v Miláně. „Dříví se jen proto více nebo za vyšší cenu neprodá. Jde ale o reprezentaci státu na mezinárodní úrovni a k této podpoře se hlásíme,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Na olympijských hrách bude podnik prezentován formou loga využitého v tiskovinách, na webu, pozvánkách, panelech, bannerech nebo při tiskových konferencích s olympioniky.

Lesy ČR mají s Českým olympijským výborem uzavřenu pětiletou smlouvu na 40 milionů korun, podnik tedy ročně přispívá osmi miliony korun. „Jiné náklady neplánujeme,“ uvedl obchodní ředitel podniku Radek Srba. O smlouvě na další období zatím není rozhodnuto.

„Našim sportovcům fandíme a budeme je při olympijském dění sledovat, ale ještě více držíme palce našim lesům oslabeným suchem, a přejeme jim, aby více pršelo a zlepšil se tak jejich zdravotní stav – zejména na Moravě,“ dodal generální ředitel Daniel Szórád.

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; Jouklova@lesycr.cz

V Hradci Králové 29. července 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Poznámky pro editory:

    Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
    Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »

Zařazeno v Lesnictví