KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

04/09/16

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů 30.8.2016 – ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009). Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje […]

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách

vinařských produktů

30.8.2016 – ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře
  • na tiskopisu zaslaném poštou
  • nebo osobně doručením na adresu: ÚKZÚZ/Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, Znojmo, 6718

více na odkazu Registrace vinic

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Legislativa, Příspěvky